Årsavgift 2015

2015_clouds.jpg
Vid höstmötet 2014 fastställdes årsavgiften för 2015 till 1 800 kr. Det innebär en sänkning jämfört med tidigare nivåer. Medlemskapet i KSAK är fortsatt frivilligt, men vi rekommenderar dig att bidra till KSAKs arbete för allmänflyget.

I syfte att göra budgetarbetet lättare och resultatet mer förutsägbart tas möjligheten att delbetala årsavgiften ett kvartal i taget, pensionärsrabatten och årsavgiftslotteriet bort fr.o.m. 2015.

Avgifter fr.o.m. 2015
Medlemsavgift utan KSAK: 1 800 kr
Medlemsavgift med KSAK: 2 250 kr
Inträdesavgift: 1 800 kr

Årsavgiften betalas till kontot för medlemsavgifter: Pg 19 26 44 - 3.

Välkommen som medlem under 2015!

Om du inte redan är medlem fyller du i vår medlemsansökan.