Kort rapport från årsmötet

Ikväll avhölls årsmöten i SFEF och SFK. Tillställningen började med lättare förtäring och trevliga samtal vid 18-tiden och därefter tog det första mötet vid kl. 19:00, ett för året nytt format som fungerade mycket bra. Uppslutningen till mötet var god. Det är extra roligt att träffa gamla och nya flygarvänner nu när vi ses mer sällan p.g.a. avsaknad av klubbstuga.

Under SFEF:s möte diskuterades framförallt flygplansflottan och den förändring som genomförts under förra året i och med försäljningen av SE-LAI och SE-GKC. Under SFK:s möte diskuterade vi utmaningen i att möta vikande medlemsantal och minskat flygtidsuttag samt en återgång till fokus på föreningsverksamheten och sammanhållning med hjälp av fler aktiviteter. Styrelsesammansättningen i båda organisationer ser i stort ut som tidigare. Protokoll publiceras inom kort.

Efter de formella mötesdelarna berättade Dan om läget på Hässlö, Kurt om läget på Bromma och Conny om de nya trafikreglerna som hittills varit minst sagt svårbegripliga och från myndigheten rätt oklart kommunicerade. Samtliga tre presentationer innehöll mycket spännande info. Connys information om de nya reglerna finns tillgänglig här på hemsidan (inloggning krävs).