Save the date: två kommande klubbaktiviteter

Klubben planerar två trevliga aktiviteter i maj respektive juni. Inbjudan och detaljer kommer inom kort, men så länge föreslår vi från styrelsens håll att vi reserverar torsdagskvällen den 21:a maj kl. 19:00 - 21:00 samt hela nationaldagen den 6:e juni i kalendern... generic_calendar.jpg