Flygplansstatus

SE-KZP
De flesta har nog uppmärksammat att SE-KZP en tid varit groundad p.g.a. motorvibrationer. 08 Aerosystem har dessvärre konstaterat att KZP behöver en ny motor. Den nuvarande har gått 2800 timmar (varav 800 timmar under gångtidsförlängning). Då flygtidsuttaget har varit mycket begränsat under sommaren har styrelsen idag beslutat att inte omgående påbörja motorbytet.

SE-KMO
En av klubbens medlemmar skulle idag starta med SE-KMO från Gävle flygplats. I starten observerades motorstörningar varför besättningen gjorde det enda rätta i att landa rakt fram på banan. Maskinen kunde sedan taxas tillbaka till plattan men motorn gick mycket ojämnt och enbart på låg effekt. Dålig kompression på en cylinder kunde konstateras varför maskinen omedelbart groundades. En närmare undersökning av vad som hänt kommer att ske i början av nästa vecka då 08 Aerosystem åker till Gävle för att se vad som inträffat.