SE-KFZ ute för försäljning

DSC02825.jpeg
Stockholms Flygklubb avser sälja SE-KFZ, en Piper Archer II från 1980. Anledningen är vikande flygtidsuttag.

Då flygplanet ägs och säljs av SFEF finns annons, pris och senaste försäljningsvillkor på SFEF:s hemsida, http://stockholms-flyg.se. Flygplanet är också annonserat på PlaneCheck.com.

Information speciellt riktad till klubbens medlemmar med anledning av detta finns här (kräver inloggning).