Kallelse till höstmöte och inbjudan till höstfest!

hostlov.jpg
Välkommen på höstmöte och höstfest torsdagen den 12:e november!

Plats: hemma hos Michael Edslöv, Berghällsvägen 15 i Spånga. Restaurangen på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) vid Stadion. Länk till karta.

Del 1: Höstmöte, kl. 19:00
Härmed kallas medlemmarna i Stockholms Flygklubb till höstmöte. Agendan är som följer:
1. Mötets behöriga utlysande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet. Justeringsmännen är tillika rösträknare vid mötet.
4. Rapport över klubbens verksamhet under året fram till höstmötet.
5. Behandling av motioner.
6. Styrelsens budgetförslag för 2016.
7. Beslut om årsavgift för 2016.
8. Val av klubbens representanter i valkommittén.
9. Övrigt

Del 2: Höstfest! C:a kl. 19:30
Alla medlemmar, stöd- som flygande är tillsammans med respektive välkomna på höstfest tillika 85-årsjubileum för klubben. Vår värd för kvällen är Staffes Sandahls Kök och vi kommer att bjudas på förträfflig mat och dryck. Meny finns här.

I styrelsen känner vi en stark längtan efter att träffa alla klubbkompisar under lättsamma former och diskutera flyg i synnerhet och livet i allmänhet. Vi hoppas och tror att samma längtan finns hos alla!

Höstfesten kostar 400 kr/person och inkluderar mat, dryck, lokal & servering. Att bara delta vid höstmötet kostar förstås inget. Anmälan och betalning önskas senast den 1:a november. Betalning (400 kr/person) sker till plusgirokonto 15 29 78-3.

Anmälan till höstmöte och höstfest den 12:e november 2015.