Ändrade regler för resedagböckerna

Tiderna i MyWeblog avviker ofta från tiderna i den fysiska resedagboken och stämmer inte heller med verkligt flyguttag. Det olyckliga är att den fysiska resedagboken som också är det officiella dokumentet återkommande gånger har blivit felaktigt ifyllt då piloterna i föreningen slarvat med att föra in totala tiden på rätt sätt. Det var länge sedan många av oss satt i skolbänken, vilket gör att det lätt blir fel med matematiken när man är trött efter ett ansträngande flygpass. MyWeblog beräknar totaltiden automatiskt, vilket gör att många felkällor elimineras.

Med detta som bakgrund önskar klubbens funktionärer tydliggöra och påminna om den rutin som gäller:

1. Börja med att registrera dina flygningar i MyWeblog innan den fysiska resedagboken fylls i. Då blir det sedan enkelt och mer eller mindre idiotsäkert att föra över tiderna från MyWeblog till den fysiska resedagboken.

2. Start och landningstider skall föras in i lokal tid, men ni skall inte summera flygmaskinens totala flygtid i resedagboken. Detta fält skall lämnas helt tomt. Det är sedan en uppgift för flygklubbens funktionärer att summera totala flygtiden med jämna mellanrum.

3. Efter att ni har fyllt i den fysiska resedagboken aktuellt uppslag i boken fotograferas och fotot skall mejlas till: "[email protected]"

Följs denna enkla rutin till punkt och pricka kommer det vara lättare för klubbens funktionärer att proaktivt boka tid för service i god tid innan flygmaskinen blir stående med ett flygförbud. Det leder till bättre ekonomi för klubben samt minimerar den tid maskinerna är groundade i väntan på en service tid hos verkstaden.