Rapport från årsmötet

I tisdags hölls årsmöte i SFEF och SFK. Totalt 11 medlemmar närvarade. Protokoll kommer inom kort att publiceras bakom inloggning.

Klubbens 2021 innehöll både bra och dåligt. Bra att medlemsantalet ökade jämfört med 2020 och att resultatet var något bättre. Dåligt att SE-KMO stod still under andra halvan av året och att flygtidsuttaget tyvärr blev lidande.

Årsmötet tackar avgående suppleanter Benny Gustafsson & Conny Falkenby samt avgående revisor Bo Kronqvist. Samtidigt hälsar vi Daniel Björnsson välkommen som ny styrelsesuppleant och Göran Ronsten som ny revisor.

2022 kommer bli ett spännande år i Stockholms flygklubb som bland annat innehåller uppgradering av KMO:s avionik, klubbflygningar, en välbehövling uppryckning av hemsida & övrig kommunikation samt ett nytt spännande upplägg för BIR (basic instrument rating).