Teoriutbildning PPL vårterminen 2024Stockholms flygklubb håller teoriutbildning för PPL under vårterminen 2024 med start den 17:e februari 2024.

Vill du veta mer eller vill du anmäla dig? Kontakta Börje Norell på telefonnummer 070-736 06 96.

Varmt välkomna!