Kursmaterial

Det litteraturpaket som används i PPL-utbildningen består av två delar. Först teoripaketet PPL som innehåller böcker, cd-skivor, övningsuppgifter, verktyg och exempelkarta.

Teoripaket PPL/UL hos KSAB
Innehåll:
Flygmeteorologi
Navigation
Luftfartyg generellt flygplan & motorlära
Flygningens grundprinciper aerodynamik
Driftfärdplan
Radiotelefoni
Fraseologiövningar CD Svenska
Civil Air L1P GAMA
1000 Frågor
1000 Svar
Transportör
KSAB VFR plotter
Navskiva Jeppesen ST-CSG
ICAO-karta, Stockholm
Luftfartssystem och operativa procedurer PPL
Trafikregler för luftfart (SERA)
Human Factors - Människan i luften
Genomförande och Planering av flygningar PPL

Utöver teoripaketet används flygpaket PPL. Detta innehåller litteratur som främst rör den praktiska delen av utbildningen, men som även kommer till användning under teoriutbildningen.

Flygpaket PPL hos KSAB
Innehåll:
Elevhandbok PPL
Motorflygdagbok
Flygkarta 1:250 000 (plastad) för ditt TMA (Ange att du vill ha Stockholms TMA-karta)


Sökord: kurslitteratur


Senast ändrad mån, 2015-10-26 20:04