Övning 11: Trafikvarvet, start och landning

Övning 11: Trafikvarvet, start och landning
Du har nu kommit till en utmanande övning som du framöver kommer att ägna mycket tid åt - start och landning. Utmaningen är stor, många moment ska utföras på kort tid. Utöver manövrering av flygplanet måste du lära dig att hålla utkik efter andra flygplan, planera trafikvarv, start och landning med hänsyn till vinden och hantera klaffar, motorreglage och radio.

Vid start vill flygplanet gira åt vänster. Detta beror framförallt på den assymmetriska propellerströmmen. Med hjälp av sidroder motverkas denna effekt och flygplanet kan hållas kvar på centrumlinjen . När farten blir tillräckligt hög lättar flygplanet mer eller mindre av sig självt - det är aldrig aktuellt att "dra upp" flygplanet i luften.

När du kommit c:a 300 fot över marken gör du en 90-graderssväng (vanligtvis till vänster). Efter en kort stund görs ytterligare en 90-graderssväng och du har kommit in på medvindslinjen, parallellt med landningsbanan, c:a 1000 m. Flygplanet planas ut på trafikvarvshöjd, vanligtvis 1000 fot över marken.

Kort därefter är du tvärs sättningspunkten och du måste påbörja landningen. Genom att minska motorns varvtal och bibehålla höjden sänks farten till ett område där första steget klaff kan fällas ut. Du börjar sedan sjunka varefter ytterligare en 90-graderssväng görs in på baslinjen.

På baslinjen fäller du ut ytterligare ett steg klaff innan det är dags att svänga mot finalen, dvs. landningsbanans förlängning. Om din planering varit riktig kommer du att ha en höjd på ungefär 300 fot (100 m) över flygplatsen när du är etablerad på final.

På finalen tar du ut ytterligare ett steg klaff och är sedan noga med att hålla lämplig fart. Farten regleras med hjälp av nosläget och sjunkhastigheten med hjälp av gasreglaget.

En bit innan sättningspunkten påbörjar du upptagningen där flygbanan övergår från plané till en mer horisontell bana. Under den efterföljande utflytningen reduceras farten till sättningsfart. Sättningen görs sedan med huvudhjulen först - när farten sjunker ytterligare kommer noshjulet automatiskt att sänka sig ner mot banan.

Under den efterföljande utrullningen behöver du vanligtvis inte använda hjulbromsarna, luftmotståndet är tillräckligt för att få ned farten till taxningsfart. Om din avsikt är att göra en fullstopplandning kommer du nu att taxa av landningsbanan. Under övning är det dock vanligt att start och landning övas med studs och gå - dvs. under utrullningen påbörjar du en ny start.

Tips!
Flyg landningsvarvet mentalt, många gånger, innan du sätter dig i planet. Under övningen är det viktigt hålla reda på farten - bevaka fartmätaren noga, men glöm inte bort att din huvudsakliga uppmärksamhet ska riktas utanför flygplanet.


Föregående (stall och vikning)   |   Nästa (bedömningslandning)
Senast ändrad tis, 2009-04-21 08:35