Sommarflygning

sun.jpg Sommaren är här, vi har sol i sinnet men ej så mycket utanför fönstret (än). Dock flygs det mycket denna tid på året, vilket såklart är positivt.

Bokningsrestriktioner är lagda på SE-GMD och SE-IZZ. Under sommaren kan dessa flygplan inte bokas längre än 4 timmar.

Vi påminner också om de bokningsregler som gäller minimidebitering av bokad tid. Som alla förstår finns dessa regler enbart för att hålla tillgången god för så många medlemmar som möjligt.

Trevlig flygning i sommar!