Anmälan till flygutbildning

När du bestämt dig för att påbörja PPL-utbildningen är det några steg du måste klara av innan du kan sätta igång.

1. Intresseanmälan till teoriutbildningen
Som första steg bör du göra en intresseanmälan till teoriutbildningen. Anmälan är inte bindande, men gör att du får löpande information om schema, kursstart m.m. samtidigt som det hjälper oss att planera kommande kurser. Fyll i formuläret för intresseanmälan till teoriutbildning för PPL-certifikat (nytt fönster).

2. Läkarundersökning
För att få påbörja PPL-utbildningen behöver du uppfylla vissa medicinska krav. Du kan läsa mer om de medicinska kraven för PPL här (nytt fönster). Läkarundersökningen måste genomföras hos en godkänd flygläkare. Säg till läkaren att du avser bli privatpilot (PPL) och därför behöver ett Klass 2-intyg.

3. Optikerintyg
Till din ansökan behöver du ett optikerintyg som inte är äldre än tre månader. Av intyget ska synskärpa samt eventuell korrektion med glasögon/kontaktlinser framgå. Berätta för din optiker att du avser söka medicinskt intyg för flygutbildning så att du får rätt typ av intyg.

4. Anmälan till flygutbildning hos Stockholms Flygklubb
Fyll i blankett för anmälan till flygutbildning hos Stockholms Flygklubb (nytt fönster) och skicka den via post till:

Stockholms flygklubb
Sveavägen 96
113 50 Stockholm

5. Ansökan om medlemsskap i Stockholms Flygklubb
För att få flyga klubbens flygplan måste du vara medlem, detta gäller även under den praktiska utbildningen (om du bara avser gå teoriutbildningen hos SFK behöver du inte bli medlem i klubben). För att bli medlem fyller du i blanketten för ansökan om medlemsskap i SFK (nytt fönster).

I rutan för certifikat skriver du "skolning". Övriga rutor som har med behörigheter, flygtid och landningar att göra kan du lämna tomma.

Blanketten skickas till Stockholms flygklubb (se föregående punkt).

6. Kopia på elevtillstånd och medicinskt intyg
När du får medicinskt intyg från Transportstyrelsen ska du skriva under detta och ta en kopia. Kopian skickas/lämnas till någon av flyglärarna som därefter gör en elevanmälan till Transportstyrelsen. Elevanmälan ger dig möjlighet att skriva teoriproven i Stockholms Flygklubbs regi.

OK! Vad händer nu?
När du genomfört stegen ovan kan du vänta dig följande:

Vid det styrelsemöte som infaller tidigast efter att du lämnat in din ansökan kommer styrelsen att behandla frågan om ditt medlemsskap.

Eftersom du anmält dig till utbildning kommer du att bli tilldelad en flyglärare samt inbjudas till teoriutbildningen. För att du ska kunna skriva de teoretiska proven hos Transportstyrelsen får du också ett användarnamn och ett lösenord.

Du har nu klarat av större delen av den pappersexcercis som är förknippad med PPL-utbildningen. Du måste dock bevaka förnyelsedatum för både ditt medicinska intyg och elevtillstånd själv.

Lycka till!

BilagaStorlek
Anmälan till flygutbildning hos Stockholms Flygklubb32.92 kB
Senast ändrad ons, 2016-03-02 08:38