Övning 6: Normala svängar i planflykt

Övning 6: Normala svängar i planflykt
De flesta svängar vid flygning görs, som det man kallar, normal sväng. Med normal sväng menas en sväng med 30° lutning. Utöver normala svängar finns det branta svängar och svängar med svagare lutning vid t.ex. stigning eller instrumentflygning. Mer om dessa i övningar längre fram.

Som du fick lära dig i förra övningen görs en koordinerad sväng med hjälp av både skev- och sidroder. Utöver koordination måste du kunna hålla en sväng med konstant lutning utan att höjden ändras.

Ingång i sväng sker genom manövrering av skev- och sidroder åt samma håll samtidigt som ratten tas något bakåt. När önskad lutningsvinkel har uppnåtts (30° i detta fall) vrids ratten tillbaka till utgångsläget och sedan en aning åt motsatt håll samtidigt som trycket på sidrodret (bottenrodret) lättas något.

När du gått in i svängen ska du kunna ligga kvar med bibehållen lutningsvinkel och höjd i princip hur länge som helst. Att svänga ett helt varv med 30° lutning tar c:a en minut.

Urgång ur sväng sker på samma sätt fast i omvänd ordning; skevning och sidroder åt motsatt håll samtidigt som spaken förs något framåt till utgångsläget för planflykt.

Under övningen kommer du också att få öva på att svänga till en specifik kurs. För att lyckas med det krävs att urgång ur sväng påbörjas i lagom tid så att önskad kurs ej passeras.

Tips!
Glöm inte bort att viss kompensation måste göras med höjdrodret (spaken bakåt/framåt), men kompensera inte för mycket så att höjden ändras åt andra hållet.


Föregående (rodrens verkan)   |   Nästa (svängar under stigning och glidflykt)
Senast ändrad tis, 2009-04-21 08:28