Övning 7: Svängar under stigning och glidflykt

Övning 7: Svängar under stigning och glidflykt
I tidigare övningar har du fått lära dig övergångar mellan olika flyglägen samt svängar i planflykt. I denna övning kombineras stigning/glidflykt med svängar. Det blir mycket att tänka på i början när nosläge, fart, lutningsvinkel och koordination kombineras - här måste du koncentrera dig lite extra.

En normal sväng i planflykt görs med 30° lutning. I stigning får du inte använda mer än 20°. Under stigning används redan sidrodret för att motverka propellerströmmens girande verkan vilket gör att koordinering av svängen blir olika beroende på om du svänger till höger eller vänster.

En sväng i glidflykt är mer lik en normal sväng i planflykt eftersom den görs med 30° lutning och motsvarande in/urgångsmetodik. En avgörande skillnad är dock att betydligt större roderutslag krävs på grund av den lägre farten.

Tips!
Var noga med att inte överstiga 20° lutning i stigning. I glidflykt måste du vara beredd på att stora roderutslag krävs, men dessa ska fortfarande göras mjukt.


Föregående (normala svängar i planflykt)   |   Nästa (flygning med klaff)
Senast ändrad tis, 2009-04-21 08:30