Medlemsavgifter 2023

Avgifter 2023
Årsavgift: 5 000 kr
Stödmedlem: 300 kr

Inträdesavgift: 2 000 kr (gäller enbart helt nya medlemmar)

KSAK-avgifter för 2023
Summa KSAK-avgifter 540 kr

Medlemsavgifter betalas in på plusgiro: 19 26 44 - 3 (fd postgiro)

Avgifterna skall vara Stockholms Flygklubb tillhanda senast den 15 februari.

Övriga kontonummer


Klubbens övriga kontonummer är:
Plusgiro: 15 29 78-3
Bankgiro: 820-4661
Senast ändrad tors, 2023-03-09 21:06