Stadgar

Flygklubbens ursprungliga stadgar fastställdes vid höstmöte den 25 november 1963 att gälla från den dagen. Vid 2021 års års- och höstmöten ändrades stadgarna till dess nuvarande lydelse.

BilagaStorlek
Ursprungliga stadgar för Stockholms flygklubb10.33 kB
Nu gällande stadgar för Stockholms flygklubb90.07 kB
Senast ändrad tors, 2023-03-09 21:35