Klubbens historia

Välkommen till en av Sveriges äldsta flygklubbar och ett stort stycke svensk flyghistoria


Stockholms Flygklubb bildades 1930. De första åren bedrevs klubbens verksamhet från flyghamnen vid Lindarängen och från egen slip i Lahäll. Vintertid utnyttjades Värtans is som start-och landningsplats. Så småningom fick klubben tillgång till flygfältet vid Barkarby. Då Bromma öppnades 1936 etablerade sig klubben där.

Under kriget då ingen privat flygning tilläts utförde klubben målflygning för krigsmakten i stor utsträckning. Inkomsterna från målflygningen gav klubben en mycket god ekonomi, som dock strax efter 1946 raserades på grund av vårdslös verksamhet i ekonomiskt hänseende.

General Nils Söderberg åtog sig ordförandeposten och lyckades avveckla en stor del problemen utan att någon ekonomisk katastrof drabbade klubben. Under 50-talet och fram till 1962 saknade klubben egen materiel och förde en tynande tillvaro.

1962 omsattes klubbens tillgångar (en bankbok med 12 000 kr innestående) i en PA-22 (Tripacer) av 1953 års modell, SE-CER. Denna avyttrades ett par år senare som dellikvid för en Cherokee. Tre ytterligare Cherokeer inköptes och verksamheten expanderade kraftigt utan hänsyn till ekonomiska realiteter. Bl.a.försökte man bedriva flygutbildning utan någon anpassad organisation och allt förblödde. Snart tröttnade fordringsägarna och av alla skenbara tillgångar återstod en skuld hos Shell på 10000 kr för obetald bensin (ca 25000 liter).

1967 bildades Stockholm Flyg ekonomisk förening av en del av de få kvarvarande medlemmarna, som tillsammans satsade 30 000 kr och gick i borgen för lika mycket. Pengarna användes till kontantinsats för ett nytt flygplan en PA-28-150 SE-EOB och även grundplåt i klubbhuset som byggdes av entusiaster. Verksamheten byggdes till stor del på inlånade flygplan. Detta blev så framgångsrikt att LFV och regeringen ingrep och förbjöd klubbar att utan uthyrningstillstånd bruka annat än egen materiel. I praktiken drabbade det huvudsakligen Stockholms Flygklubb. Vi begärde dispens men nekades då det var "Stockholms Flygklubbs verksamhet" som var orsak till förordningen (Bengt Norling). Klubben som nu hade en välskött ekonomi, köpte sprillans nya PA-28 SE-GAV och C172 SE-GMD. Efter hand inköptes C150 SE-ETT, SE-GKC & SE-EXD, SE-GMS och PA-28 SE-ICU, SE-GVG & SE-KMO och senare även PA-32 SE-GNR och PA-38 SE-ILK och PA-28 R SE-LET och SE-LAI samt C172 SE-KZP. SE-EOB, SE-GMS, SE-ILK, SE-GNR, SE-EXD, SE-ETO, SE-LAI, SE-GKC har avyttrats. SE-ICU, SE-GVG, SE-LET, SE-ETT och SE-GAV är totalhavererade, lyckligtvis utan allvarliga personskador.

Senast ändrad mån, 2014-09-29 08:21