Restriktionsområde över Stockholm i samband med Victorias bröllop

Bild på det tillfälliga restriktionsområdet Transportstyrelsen beslutar att upprätta ett tillfälligt restriktionsområde över centrala Stockholm från 18:e juni 2010 klockan 0900 till 19:e juni 2010 klockan 2400 (lokala tider). Enbart flygplan med IFR-färdplan får flyga till och från Bromma under denna tid. VFR-flygning i området är således förbjudet.

Inloggning för medlemmar

Inloggningsdialog Logga in med ditt medlemsnummer och lösenord

Nu öppnar vi medlemsinloggningen här på hemsidan. Som inloggad kan du ändra dina adress- och kontaktuppgifter samt söka efter andra medlemmar.

Fr.o.m. den 1:a juli (om c:a en månad) kommer du också att kunna boka flygplan online via denna inloggning.

Lösenord har gått ut via informationsbrev i augusti 2009 och via SMS den 1:a juni 2010. Har du inte fått något lösenord? Kontakta [email protected].

Medlemmar sökes

Tvättdag 2010

Första tvättkvällen har nu passerat och vi saknar medlemmar som ställer upp!

Flygplanen tvättar tyvärr inte sig själva, så nu är det dags för dig att ringa och anmäla sig på klubben för någon av nästkommande kvällar!

Återstående tvättkvällar: Tisdagen den 26:e maj och tisdagen den 1 juni klockan 18.00

Pappersarbete

pappersarbete.jpg

En oundviklig del i vår hobby är pappersarbete. På det temat kommer här två påminnelser.

Påminnelse 1 - kontrakten

När Swedavia (LFV) nu har infört startavgifter för skolflygning är det extra viktigt att alla medlemmar skriver kontrakt enligt reglerna. Om vi inte gör det kan vi riskera feldebiteringar p.g.a. ofullständigt underlag som direkt eller indirekt kommer att drabba oss medlemmar.

Tänk därför alltid på följande:
  • Texta för- och efternamn - läsligt! Det räcker inte med enbart förnamn.
  • Fyll alltid i medlemsnummer! (är du medlem eller inte?) Efterkontroller sker.
  • Vilket plan är du ute med? Och destination (LOKalt eller flygplats).
  • Tel nr? Vem ringer vi till vid olyckshändelse eller om du har glömt ngt?
  • Avresedag/datum och beräknad återkomstdag
  • Fyll i beräknad starttid - som lokal tid (inte UTC)

Påminnelse 2 - tankning utanför Bromma

När du tankat på annan flygplats är det viktigt att du redovisar detta. Redovisning sker på separat blankett och ska alltid göras i samband med att du lämnar tillbaka flygplanet.

Du gör avdrag för dina utlägg direkt på kontraktet. Avdrag medges för antal tankade liter * aktuellt brommapris.

Rangerskador

all_wingtip.jpg
Nu har tre flygplan fått rangerskador på vingspetsarna under kort tid. Det är inte acceptabelt.
Ta hjälp vid rangering in och ut i hangarer!
Om olyckan är framme meddela även då vad som hänt.


Ny Stockholm TMA-karta tillgänglig

stockholm_tma.jpg Apropå utökningen av Stockholm TMA finns nu nya Stockholm TMA-kartor tillgängliga hos KSAB.

Tvätt och städkvällar 2010

Vingtvätt av SE-GMD. Foto: Peo Eneroth

Årets tvätt och städkvällar närmar sig lika fort som våren har kommit hit!

I år är det tisdagarna den 18 maj, 25 maj och 1 juni som gäller. Anmälan sker på lista i klubbstugan som sätts upp nu i veckan.


Bokningssystem

Bild på MyWebLogs bokningssystem

Efter att ha gjort om webben och infört ett centralt medlemsregister har det nu blivit dags att gå över till ett webbaserat bokningssystem för våra flygplan. Detta enligt den IT-strategi som fastslogs för drygt ett år sedan.

Vi kommer att använda oss av en tjänst som heter myWebLog. En koppling kommer att göras mot SFK:s medlemsregister. Inloggning kommer därför att ske via vår hemsida med de lösenord som skickats ut.

Systemet kommer att rullas ut enligt följande schema:

2010-05-31 Klart!
Medlemsinloggningen här på hemsidan öppnar. Som inloggad medlem kommer man att kunna söka i medlemsregistret, uppdatera sina kontaktuppgifter samt ta del av viss information som ej finns tillgänglig på den publika webben.

2010-06-30 Klart!
Efter att klubben stängt för dagen matas bokningsliggaren in i myWebLog. OBS! Endast bokningar som kan tydas och som är enligt klubbens bokningsregler kommer att föras över. Ange alltid medlemsnummer när du bokar.

2010-07-01 Klart!
Bokningarna sker i myWebLog och bokningsliggaren är borta från klubben. IT-gruppen kommer att bemanna ett jourtelefonnummer för att hjälpa till med system och bokningar.

Närmare instruktioner kommer längre fram. Har du glömt bort eller aldrig fått ditt lösenord kommer du att få hjälp med detta fr.o.m. juni.

Eventuella synpunkter och frågor skickas till [email protected].

Askmolnet och NOTAM

I samband med askmolnets framfart är det extra viktigt att läsa NOTAM innan flygning.

Angående vulkanutbrott på Island och askmolnet som breder ut sig över norra Europa

Vulkanen Eyjafjallajökull   

Flygchef och teknisk chef i Stockholms flygklubb för sedan fredagen 16/4 en löpande dialog kring askmolnets påverkan på flygning med klubbens flygplan inklusive påverkan på flygplanen. Vi har så långt inte funnit någon anledning att stoppa flygning med klubbens flygplan, detta kan naturligtvis komma att ändras beroende på fortsatt händelseutveckling.

Information från KSAK, SMHI, LFV, Transportstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Engelska Met.Office och Mekaniker (CAMO) utgör underlag för bedömning.

Om någon har några synpunkter eller funderingar är det naturligtvis bara att höra av sig.

/Flygchef och Teknisk chef för Stockholms Flygklubb

Prenumerera på innehåll