Förnyelse av badgar

badge2011.jpg Så har det blivit april igen, den månad då de flesta av våra badgar ska förnyas. Fr.o.m. den 15:e april kan du hämta din badge vid informationsdisken i terminalhallen.

Informationsdiskens öppettider:
Mån-fre: 06.00 - 21.00, lördag: 08.30 - 17.00, söndag: 11.00 - 21.00. Undvik helst vardagsmornar då de har fullt upp i informationsdisken.

Badgen betalas vid upphämtning. Priset är 300 kr 350 kr, betalning kontant eller med kort. Glöm inte att ta med din gamla badge.

De som inte har gjort Swedavias säkerhetsutbildning de senaste två åren kommer att behöva göra den senare i vår. Utbildningen görs på webben och mer information kommer senare.

Förhandsvisning: Miraklet i Gottröra

images.jpg Torsdag den 31:a mars hålls förhandsvisning av dokumentären Miraklet i Gottröra och Stockholms Flygklubbs medlemmar är inbjudna att närvara!

National Geographic Channel bjuder in till en unik förhandsvisning av dokumentären om den historiska flygolyckan 1991 som fått namnet Miraklet i Gottröra där ett SAS-plan med slutdestination Warszawa kort efter start från Arlanda störtade på en åker utanför Gottröra. Mirakulöst överlevde alla passagerare, men vad hände – egentligen?

Dokumentären visas närvaro av planets pilot Stefan Rasmussen och Tore Hultgren som efter olyckan var ansvarig för SAS haverikommission. Efter visningen bjuds ni på ett intimt, spännande och avslöjande samtal mellan de båda under ledning av moderator Henrik Olsson.

Datum: Torsdag 31 mars
Tid: Dörrarna öppnas 18:30, visningsstart 19:00 (dokumentären är ca 45 min lång)
Plats: Biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm

OSA senast den 29 mars till [email protected] eller via telefon 08-551 114 42. Inbjudan gäller för dig och en vän. Först till kvarn!

Mörkerteori (NQ)

Foto: Bengt Bergholm

Nu är det dags för mörkerteorikurs för att erhålla night qualification (NQ)

Kurstid: Lördagen den 2 april 2011, 09:00 - ca: 16:00 med avbrott för lunch: ca: 12:00 - 13:00 på valfri plats.

Kurslokal: Stockholms FK, Bromma Flygplats

Kursavgift om 700 kr avlägges kontant vid kursstart. I kurspriset ingår Mörkerflyghandboken (195:-) och ett prov mellan 15:30 - 16:00 samt intyg vid godkänt. (Har du redan köpt Mörkerboken blir det 505 riksdaler)

Anmälan sker direkt till Conny Falkenby: [email protected]. Begränsat antal deltagare (max 12 personer), först till kvarn.

Den praktiska utbildningen, (minst 5 tim) får utföras inom PPL- skolningens 45 tim. Denna del tar du med din flyglärare alternativt kontaktar Börje Norell om önskemål. Ingen uppflygning inför kontrollant krävs för NQ.

Flygplansmanualer

poh.jpg Du kan nu ladda hem klubbens flygplansmanualer (POH) i PDF-format. Bra att ha när du sitter hemma och ska planera din flygning, och nyttig läsning när du har tid över.

För att kunna ladda hem manualerna måste du vara inloggad. När du loggar in hittar du manualerna under sektionen "Medlemsinnehåll" här till vänster. Av upphovsrättsliga skäl får du givetvis inte sprida manualerna utanför klubben.

Vi kan tyvärr inte garantera att manualerna hålls uppdaterade, och det är förstås alltid flygplanets riktiga manual som gäller.

Rapport från årsmötet

Ikväll hölls årsmöte, först i Stockholms-Flyg ekonomisk förening och sedan i Stockholms flygklubb. Kvällen delades upp i följande programpunkter:

1. Årsmöte Stockholms-Flyg ekonomisk förening
Detta möte klarades i vanlig ordning av snabbt och enligt dagordning i kallelsen. Inget som ej behandlats i verksamhetsberättelse eller redovisning diskuterades. Enligt förslag från valberedningen valdes styrelsen om i befintlig sammansättning.

2. Årsmöte Stockholms Flygklubb
Då övriga frågor-punkten flyttats till en efterföljande punkt kunde även detta möte klaras av snabbt. Utöver det som nämnts i redovisning och verksamhetsberättelse diskuterades KSAK och flygplansprissättning som hastigast.

tackjohn2.jpg
Tack John!
Även här accepterades valberedningens förslag till ny styrelse. Det innebär att vi tackar William Blomqvist för förtjänstfullt arbete under det gångna året, att vi hälsar Kurt Sillén och Mikael Blomqvist välkomna som styrelseledamöter och sist men inte minst att vi tackar John Fürstenbach för 9 år som ordförande i Stockholms Flygklubb. Ny ordförande i klubben är Johan Holm.

3. Övriga frågor
Klubbens medlemskap i KSAK diskuterades som hastigast varpå Johan Holm berättade om Brommaläget. Situationen är för klubben kritisk, men vi förblir optimistiska.

4. Ärtsoppa och punsch
Ärtsoppa och punsch serverades förtjänstfullt av Marianne. Flera av kvällens mötesdeltagare tyckte att ärtsoppan om möjligt smakade ännu bättre än vanligt.

Protokoll från båda möten kommer inom några dagar.

Bokningssystemet myweblog

Här kommer en liten påminnelse om vad som gäller i vårt bokningssystem myweblog.

Anmärkningar ska alltid skrivas i flygplanets resedagbok, ej i myweblog. Endast den flygtekniskt ansvarige skriver anmärkningar i myweblog, vi andra skriver anmärkningen i resedagboken och meddelar sedan någon av klubbens funktionärer för beslut om vidare åtgärd.

En bokning i myweblog av ett flygplan innebär endast en förtur bland medlemmarna att disponera planet under bokad tid. Det är på intet sätt en garanti för att flygplanet är flygbart vid aktuell tid.

Om du har lång väg till klubben bör du alltid ringa och kontrollera flygplanets status innan du åker hemifrån. Klubben kommer aldrig att ersätta dig för utebliven flygning p.g.a. att flygplanet ej varit tillgängligt, oavsett anledning.

Flygplatssnöröjning på Arlanda

Snöröjning i formation
IDG har skrivit en detaljerad artikel på tio sidor om hur snöröjningen på Arlanda går till. Intressant att läsa när snön ligger djup utanför fönstren. Läs artikeln här!

Kallelse till årsmöte 2011

ÅRSMÖTE

2011
Torsdagen den 10:e mars avhålles årsmöten för föreningen och klubben. Plats är som vanligt klubblokalen.

Stockholms Flyg ekonomisk förening, start kl. 19:00.
Stockholms flygklubb, start kl. 19:30.

Det är vår avsikt att först klara av de formella delarna av årsmötena för att därefter ha gott om tid för att diskutera flygklubbens framtid innan vi hugger in på den sedvanliga ärtsoppan.

Underlag och verksamhetsberättelse är bifogat detta inlägg.

Välkomna!

Förnya din språkbehörighet

globe-europe.jpg Kravet på språkprov i svenska och engelska infördes i mars för tre år sedan. I engelska fick alla svenska piloter automatiskt en 4:a. Det innebär att behörigheten är giltig tre år, och att den därför löper ut i mars 2011.

Kom ihåg att förnya din behörighet i tid. Trycket på språkkontrollanterna lär bli allt högre de kommande veckorna.

För att göra provet kan du vända dig till Arne Nylén, Ernest Wessman, Göran Åhrman eller en annan behörig kontrollant. Komplett lista finns på Transportstyrelsens hemsida.

Stockholms flygklubb och framtiden

Här följer en kort sammanfattning av vad vi tror oss veta om omvandlingen av Norra området på Bromma.

OBS! Klubben har fått information om en kommande uppsägning men är ännu inte uppsagd. Kritisk tidpunkt är 31 mars. Och avflyttning efter uppsägning ska ske tidigast 30 september. Vi har minst en flygsäsong kvar på Bromma!

Prenumerera på innehåll