Teoriutbildning för PPL, våren 2015

navskiva2.jpg Givetvis kan du även i år läsa teoriutbildningen för PPL hos Stockholms Flygklubb. Utbildningen sker i lokaler på före detta flygfältet Barkarby.

Föreläsningarna hålls på lördagar och enstaka söndagar. Terminen börjar den 31:a januari och slutar 30:e maj. Teorischemat hittar du här eller bland genvägarna uppe till höger.

För att göra intresseanmälan till teoriutbildningen klickar du här. Frågor kring utbildningen besvaras av utbildningsansvarige Börje Norell.

Årsavgift 2015

2015_clouds.jpg
Vid höstmötet 2014 fastställdes årsavgiften för 2015 till 1 800 kr. Det innebär en sänkning jämfört med tidigare nivåer. Medlemskapet i KSAK är fortsatt frivilligt, men vi rekommenderar dig att bidra till KSAKs arbete för allmänflyget.

I syfte att göra budgetarbetet lättare och resultatet mer förutsägbart tas möjligheten att delbetala årsavgiften ett kvartal i taget, pensionärsrabatten och årsavgiftslotteriet bort fr.o.m. 2015.

Avgifter fr.o.m. 2015
Medlemsavgift utan KSAK: 1 800 kr
Medlemsavgift med KSAK: 2 250 kr
Inträdesavgift: 1 800 kr

Årsavgiften betalas till kontot för medlemsavgifter: Pg 19 26 44 - 3.

Välkommen som medlem under 2015!

Om du inte redan är medlem fyller du i vår medlemsansökan.

Utrustning för utomhusparkering

flygplansskydd.jpg
För att skydda de maskiner som står parkerade utomhus har klubben införskaffat luftintagsskydd, kapell och frostvakter. Mer information om dessa hittar du under sidan Flygplan -> Utomhusrutiner.

Kallelse till höstmöte 2014

Medlemmarna i Stockholms Flygklubb kallas härmed till höstmöte. Efter höstmötet, vars innehåll framgår av dagordningen nedan, bjuder klubben på enklare förtäring.

Tid: torsdagen den 13:e november kl. 19:00
Plats: EAAs lokaler på Barkarby flygfält

Höstmötet har två viktiga funktioner i att välja valberedning inför årsmötet 2015 samt att fastställa den årsavgift som styrelsen föreslår för nästa år.

Dagordning publiceras här i slutet av veckan då den fastställts av torsdagens styrelsemöte.

http://nykroppaflygcentrum.rular.se/P3189317 Foto: Krister Karlsmoen
SE-GMD på Barkarby anno 2006. Foto: Krister Karlsmoen

Studiebesök tornet på Hässlö

Foto: Patrik Åström/Sveriges Radio Måndagen den 27:e oktober kl. 19:00 inbjuds SFK:s medlemmar att besöka flygledningstornet på Hässlö.

Flygledarna kommer att visa hur arbetet går till, vilken utrustning man använder och vi kommer ges möjlighet att ställa frågor och föra intressanta diskussioner.

Antalet platser är begränsade så anmälan krävs. Först till kvarn! Anmäl dig genom att skicka ett mail till joakim@mared.com.

Loggning i myWebLog

mwlloggning.png

Den senaste tiden har vi tyvärr haft stora diskrepanser mellan flygplanens dagböcker och siffrorna i myWebLog. Detta måste vi komma tillrätta med.

Om siffrorna i myWebLog inte stämmer finns risken att viktigt tekniskt underhåll uteblir. Våra mekaniker 08 Aerosystem planerar allt sitt arbete utifrån siffrorna i myWebLog, och om du ej loggar din flygning riskerar du och dina klubbkamrater att flyga med ett flygplan som inte är luftvärdigt.

Det är dessutom ett oerhört tidskrävande arbete för kassören och övriga funktionärer att reda ut diskrepanserna i efterhand.

Så här gör du:
  1. Logga in på myWebLog via "Boka flygplan"-länken här på hemsidan
  2. Klicka på "Logga flygning" i menyn
  3. Ange vilket objekt du vill logga en flygning för samt flygningens art (skolning, privat, tjänst)
  4. På nästa sida fyller du i blocktid, flygtid & tachotid samt huruvida du tankat eller fyllt på olja
  5. Glöm inte att även fylla i eventuella anmärkningar
  6. På nästa sida får du veta hur mycket flygningen kostade och hur mycket du därmed ska betala in till ditt flygkonto
Om det är något du undrar över är det bara att höra av sig till en funktionär.

Nya flygplansväskor

Sedan några veckor har alla fem flygplan nya flygplansväskor av mjuk portfölj-typ. Väskan är märkt med flygplanets registrering och innehåller bl.a. flygplanshandbok, samlingspärm, carnet-kort, flygplansdagbok, bränslesticka m.m.

Den flygplanshandbok som finns ombord är en kopia på originalet, men det är ändå mycket viktigt att handboken aldrig avlägsnas från flygplanet. Flygplan som saknar handbok groundas direkt av vår serviceorganisation.

vaskor_poh.jpg

Som pilot har man det yttersta ansvaret att kontrollera att erforderliga dokument finns ombord. Enligt bestämmelserna ska detta vara minst flygplanshandbok och registreringsbevis (finns i samlingspärmen). För att hjälpa oss komma ihåg att alltid kontrollera detta är checklistorna uppdaterade:

checklista_dokument.png

Inför valet 2014 - 3 frågor angående flyg har ställts till stockholmspartierna

Stockholms Flygklubb har ställt 3 frågor till Stockholmspartierna angående Bromma flygplats.

Avsikten var att se hur stödet ser ut för att Bromma ska vara den flygplats som det var tänkt när avtalet förlängdes till 2038. Läsvärda svar för alla som är engagerade!

Fråga 1: Hur avser ni att efter valet bemöta Swedavias agerande gentemot allmänflyget och det mindre propellerdrivna affärsflyget på Bromma ?

Fråga 2: Hur ställer sig partiet till småföretagande, och då i synnerhet småföretagande kopplat till flygverksamhet med dess kringtjänster? Anser ditt parti att en småföretagares verksamhet samt försörjning, väger lättare än statligt ägda bolags vinstintressen samt konkurrensfördelar för stor-bolagskoncerner?

Fråga 3: Är ert parti villigt att lyssna på de boende, och agera efter deras önskemål, för att skapa ett Bromma så som det var tänkt i dispositionsplanen från 2008 ?

Klicka här för att se svaren från respektive parti.

Flygplansflottan

SE-KMO åter
Som de flesta märkt är SE-KMO åter efter en kort tids uthyrning till Sturups FK. Maskinen står på Hässlö och det är fritt fram att flyga.

SE-GKC såld
I slutet av juli avyttrades SE-GKC. Det är förstås med blandade känslor som vi ser maskinen lämna oss. En trevlig maskin som uppskattades av många, inte minst av tävlingsflygarna, men som tyvärr inte fick det nödvändiga timuttaget. Den nya ägaren håller till i Arvidsjaur.

Sommarflygning

sun.jpg Sommaren är här, vi har sol i sinnet men ej så mycket utanför fönstret (än). Dock flygs det mycket denna tid på året, vilket såklart är positivt.

Bokningsrestriktioner är lagda på SE-GMD och SE-IZZ. Under sommaren kan dessa flygplan inte bokas längre än 4 timmar.

Vi påminner också om de bokningsregler som gäller minimidebitering av bokad tid. Som alla förstår finns dessa regler enbart för att hålla tillgången god för så många medlemmar som möjligt.

Trevlig flygning i sommar!
Prenumerera på innehåll