Kallelse till årsmöte 2014

ÅRSMÖTE

2014
Torsdagen den 13:e mars avhålles årsmöten för föreningen och klubben. Plats är denna gång EAA:s lokaler på Barkarby flygfält.

Stockholms-flyg ekonomisk förening, start kl. 19:00.
Stockholms flygklubb, start kl. 19:30.

Efter den formella delen erbjuds tid för trevlig samvaro samt något lättare att äta.

Underlag, verksamhetsberättelse, valberedningens förslag m.m. finns på denna länk (kräver inloggning).

Välkomna!

Eget lösenord i myweblog

mwlapp.png Många har efterfrågat möjligheten att välja sitt eget lösenord för myweblog. Med ett eget lösenord kan man t.ex. använda myweblogs mobilapp.

Vi har nu ordnat denna möjlighet. För att koppla ihop ditt SFK-lösenord och ditt MWL-lösenord går du till länken "Ändra lösenord" i menyn här till vänster. Du anger ditt nuvarande lösenord, ett nytt lösenord (kan vara samma) samt kryssar i "Uppdatera lösenordet för myweblog".

När du gjort detta är det fritt fram att logga in på myweblog med användarnamnet 50-9999 (där 9999 förstås är ditt medlemsnummer) samt det lösenord du valt i funktionen ovan.

OBS! Du måste fortfarande uppdatera ditt lösenord genom SFK:s hemsida enliga ovanstående procedur, om du ändrar det i MyWebLog blir det fel.

Problem? Maila mig så hjälper jag dig!

Vinterflygning

vinter13.jpg
Med anledning av att det till slut har blivit vinter med snö och minusgrader kommer här några tips. Som bekant står våra maskiner utomhus vilket ställer en del extra krav på oss.

Först och viktigast, säkra ALLTID rodren med roderlås eller säkerhetsbälte. Annars riskerar vi att flygplanets roder fladdrar sönder i vinden.

Från våra mekaniker på 08 Aerosystem får vi tips om följande startprocedur för att maximera chanserna att få igång en kall maskin.

Kallstart:
 1. Magneter OFF - nyckel på instrumentbrädan så man kan se dem utifrån, blandning i Mager/Engine Cut Off.
 2. Snapsa 4-5 gånger
 3. Dra runt propellern exakt 4 varv (iaktta alltid försiktighet kring propellern, räkna med att motorn kan tjuvtända)
 4. Snapsa 4-5 gånger
 5. Blandning rik
 6. Normal startprocedur. Motorn ska komma igång efter bara några sekunder, annars måste du avbryta startförsöket för att inte dra ur batteriet.
Om motorn ej startar:
 1. Utför punkt 1 ovan
 2. Dra runt propellern 8 varv
 3. Utför punkt 2 till 6 ovan
 4. Om motorn fortfarande ej startar utför wet start procedur i flyghandbok

TV4 uppmärksammar 3C-uppgraderingen

tv4_image.jpg I ett klipp tillgängligt på TV4 Play kan du se reportaget om 3C-uppgraderingen av Bromma. De boende i närområdet är förstås upprörda, och även för icke närboende torde det vara uppenbart att det är mycket som inte står rätt till i denna historia.

Att ett statligt bolag och en myndighet enas om att kommunicera ett så pass kontroversiellt beslut exakt den 19:e december i förhoppningen att ingen ska hinna granska och överklaga beslutet under julhelgerna (överklagningstiden är 3 veckor vilket gör sista datum till den 9:e januari) är förvisso inte olagligt men ger en obehaglig eftersmak. Vad är det man försöker dölja?

Se klippet här

God Jul och Gott Nytt År!

Ett händelserikt år går mot sitt slut. Det sista kvartalet innebar tyvärr att vi fick lämna Bromma flygplats, för en tid. Det är förstås beklagligt, men det innebär ingalunda att hoppet om en tillvaro i Stockholm är borta. Tvärtom händer just nu mycket, och alltfler engagerar sig i vår sak.

Vi hoppas och tror att så många som möjligt förnyar sitt medlemskap i SFK. Att resa till Västerås eller Nyköping för att flyga är inte optimalt, det kan vi nog vara helt överens om, men det fungerar. Och inte minst är ditt medlemskap en röst för ett hållbart allmänflyg i Stockholm och Sverige.

De närmaste dagarna handlar det såklart mycket om att umgås med nära och kära, god mat och tid för återhämtning. När julskinkan är slut föreslår vi dock att du beger dig till Nyköping eller Västerås för en flygtur eller för att bekanta dig med omgivningarna.

Stockholms flygklubb önskar alla medlemmar, samarbetspartners och vänner:

God Jul och Gott Nytt År!

Uppdatering

Ny information finns bakom inloggningen.

Uppdateringsdatum: 2013-12-04 12:24

Ny postadress

Stockholms Flygklubb har ny postadress:

Stockholms Flygklubb
Box 20114
161 02 Bromma

Rapport från höstmötet

Den 14:e november hölls Stockholms Flygklubbs sista höstmöte på Bromma, för den här gången. Ett rekordstort antal deltagare vid mötet kunde vara med och avhandla dagordningen.

Ett på många sätt vemodigt möte där vi bl.a. tackade Marianne & Ann för lång tids trogen tjänst (våra hjältinnor jobbar dock månaden ut, så passa på att rikta ditt personliga tack till två personer som burit ett enormt ansvar för att hålla klubbens verksamhet och kultur vid liv).

Efter mötets officiella del fick vi avnjuta ärtsoppa och punsch samt föra trevliga och givande samtal.

Foto: Dmitrij Karpenko Foto: Dmitrij Karpenko
Ett historiskt höstmöte Fantastisk uppslutning
 
Foto: Dmitrij Karpenko Foto: Dmitrij Karpenko
Johan Holm redogör för nuläget Den alltid lika positiva Kurt Sillén
berättar om våra obegränsade möjligheter
 
Foto: Dmitrij Karpenko Foto: Dmitrij Karpenko
Skönsång och rosor inleder avtackningen Marianne och Ann får varsin present i form av ett
silversmycke samt ovationer från de närvarande
 
Foto: Dmitrij Karpenko
Marianne serverar ärtsoppa

Kallelse till höstmöte 2013

OBS! Mötet hålls som vanligt i klubbhuset.

Tid: torsdag den 14:e november kl. 19:00
Plats: klubbhuset (kontakta joakim@mared.com om du saknar badge)

Medlemmarna i Stockholms Flygklubb kallas härmed till höstmöte. Efter höstmötet, vars innehåll framgår av dagordningen nedan, bjuder klubben på ärtsoppa.

Höstmötet har två viktiga funktioner i att välja valberedning inför årsmötet 2014 samt att fastställa den årsavgift som styrelsen föreslår för nästa år. Som alla förstår kommer detta möte också att handla mycket om vad som händer härnäst. Ett antal olika resonemang, både för alternativ etablering och för hur vi tar oss tillbaka till Bromma kommer att föras.

Av förklarliga skäl ett oerhört viktigt möte, men också nostalgiskt. För en tid blir det vårt sista möte på hemflygplatsen. Vi kommer att tacka av våra hjältinnor Marianne & Ann och vi kommer att auktionera ut en del av de inventarier som finns i klubbstugan.

hostmote2.jpg

Dagordning:
 1. Mötets behöriga utlysande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet. Justeringsmännen är tillika rösträknare vid mötet.
 4. Rapport över klubbens verksamhet under året fram till höstmötet.
 5. Information kring klubbens framtidsscenarier.
 6. Behandling av motioner.
 7. Styrelsens budgetförslag för 2014.
 8. Beslut om årsavgift för 2014.
 9. Val av klubbens representanter i valkommittén.
 10. Övrigt

Välkomna!

Styrelsen
Stockholms Flygklubb

Avflyttning

Det är med en stor känsla av besvikelse och overklighet som vi tvingas författa detta inlägg. Stockholms flygklubb kommer, i alla fall för en tid, inte att finnas på Bromma flygplats. Det har varit vår bas sedan flygplatsen öppnade för 77 år sedan. Under hela denna tid har klubben levt i symbios med flygplatsen och på många sätt varit ett mycket uppskattat inslag i flygplatsmiljön. Sen händer följande.

Bakgrund
2007 gladdes vi åt beskedet att Stockholms stad valt att förlänga avtalet med Bromma flygplats till 2038. Efter en tid av stor osäkerhet för alla aktörer på flygplatsen kunde man äntligen satsa på klubbens och flygets utveckling istället för att oroa sig för framtiden.

Så blir det inte. I början av 2011 kommer kniven i ryggen. Stockholms flygklubb får, tillsammans med många andra allmän- och affärsflygarrendatorer sitt avtal uppsagt. Det statliga flygplatsbolaget Swedavia behöver "rådighet" över marken. I början lovar man mycket i form av hjälp med flytten, nyetablering på annat fält, löften om att få återkomma till Bromma och mycket mer. Det ska visa sig vara enbart tomma löften.

Under perioden 2011 till 2013 följer ett frenetiskt arbete från klubbens håll avseende vår kvarvaro på Bromma. Till Swedavia kommer vi med ett stort antal konstruktiva förslag om hur vi kan etablera oss på andra delar av flygplatsen och hur vi kan vara till nytta och hjälp i flygplatsmiljön. Vi försöker förstå anledningen till Swedavias agerande och vad man egentligen planerar att göra. Vi agerar med vänlighet och följsamhet men blir hela tiden motarbetade. Swedavia ändrar sina planer utifrån våra förslag - inte för att hitta en lösning - utan för att hitta en anledning till att stänga oss ute.

Vi försöker vidare med olika juridiska spår (vi utmanar bl.a. uppsägningen i arrendenämnden och vi hemställer om att Konkurrensverket ska utreda Swedavias agerande). Vi vänder oss till politiker i båda blocken och på olika nivåer. Vi diskuterar med Swedavias högsta ledning och vi arbetar aktivt för att synas i media. Alla klubbens medlemmar engagerar sig och reagerar med stor förvåning och oförståelse inför det enorma motstånd vi möter. Swedavia fortsätter hänvisa till otydliga behov av rådighet över marken och meddelar att vi genom en hemlig urvalsprocess inte funnits höra hemma på det nya allmänflygområdet man etablerat. Där får bara det mer exklusiva affärsflyget och aktörer med tydlig politisk anknytning plats. Detta trots att vi sannolikt har ett större uttag av affärsflyg än de flesta aktörer som erbjudits plats.

Avflyttningsbeslut
Vid ett extrainsatt möte den 16:e oktober 2013 tvingas vi som styrelse till slut fatta det overkliga beslutet. Vi måste lämna Bromma flygplats. Efter 77 år. Swedavia har vunnit. Men vad? Och varför? Var finner man den demokratiska förankringen i att aktivt och med sådan frenesi driva bort oss från flygplatsen och på samma gång så kraftigt försvaga affärs- och allmänflyget i Sverige? Vi förstår inte, accepterar inte, men tvingas nu anpassa oss.

Den verklighet vi har framför oss innebär att vi måste ta farväl av vår bas, att våra oerhört uppskattade och trogna anställda Marianne & Ann måste sägas upp, att klubblokalen successivt kommer att tömmas samt att en avyttring av flygplansflottan måste påbörjas.

Framtiden
Är allt över här? Med en dåres envishet säger vi: KNAPPAST! Inför höstmötet kommer vi i styrelsen arbeta fram ett förslag till strategi där målet kommer vara ett återinträde till Bromma, även om det innebär en kort tids övervintring på annat håll. En styrelse gör dock ingen flygklubb och därför måste man som medlem, pilot och flygälskare nu ställa sig ett antal frågor. Vad vill jag? Kan jag tänka mig att flyga någon annanstans? Hur mycket vill jag flyga och i vilka flygplan? Vad är Stockholms flygklubb för mig?

Som skattebetalare och stockholmare måste man också ställa sig ytterligare en fråga; är jag beredd att acceptera politikernas och Swedavias agerande i frågan, och om inte, på vilket sätt kan jag bidra för att skapa opinion? I sammanhanget vill vi passa på att rekommendera Facebook-gruppen "Bevara allmänflyget på Bromma". På kort tid har över 500 medlemmar anslutit sig, samtliga mycket måna om att utreda vad som egentligen hänt och ställa de obekväma frågorna till våra beslutsfattare.


Styrelsen
Stockholms Flygklubb
Prenumerera på innehåll