PPL-teori vårterminen 2016

kfz-rote2.jpg

Välkommen att läsa PPL-teori hos Stockholms Flygklubb under vårterminen 2016!

Schemat för vårens kurser är nu fastställt och publicerat här.

Är du intresserad av denna utbildning? Gör en intresseanmälan redan idag! Självklart kan du också genomföra den praktiska utbildningen hos oss.

Höstmöte/höstfest: ny plats

Tyvärr har intresset för höstmötet och höstfesten blivit för lågt för att vi som planerat ska kunna nyttja lokalerna vid GIH. Mötet och festen flyttas därför till Michael Edslövs bostad i Spånga, Berghällsvägen 15:Kommer du med bil går det bra att parkera i villaområdet. Reser du med kollektivtrafiken föreslås buss 117 från Brommaplan till Flystaslingan följt av en kort promenad.

I allt övrigt blir programmet som planerat, samma goda mat kommer att levereras med catering, och dryck kommer att ordnas.

Väl mött på torsdag!

Kallelse till höstmöte och inbjudan till höstfest!

hostlov.jpg
Välkommen på höstmöte och höstfest torsdagen den 12:e november!

Plats: hemma hos Michael Edslöv, Berghällsvägen 15 i Spånga. Restaurangen på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) vid Stadion. Länk till karta.

Del 1: Höstmöte, kl. 19:00
Härmed kallas medlemmarna i Stockholms Flygklubb till höstmöte. Agendan är som följer:
1. Mötets behöriga utlysande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet. Justeringsmännen är tillika rösträknare vid mötet.
4. Rapport över klubbens verksamhet under året fram till höstmötet.
5. Behandling av motioner.
6. Styrelsens budgetförslag för 2016.
7. Beslut om årsavgift för 2016.
8. Val av klubbens representanter i valkommittén.
9. Övrigt

Del 2: Höstfest! C:a kl. 19:30
Alla medlemmar, stöd- som flygande är tillsammans med respektive välkomna på höstfest tillika 85-årsjubileum för klubben. Vår värd för kvällen är Staffes Sandahls Kök och vi kommer att bjudas på förträfflig mat och dryck. Meny finns här.

I styrelsen känner vi en stark längtan efter att träffa alla klubbkompisar under lättsamma former och diskutera flyg i synnerhet och livet i allmänhet. Vi hoppas och tror att samma längtan finns hos alla!

Höstfesten kostar 400 kr/person och inkluderar mat, dryck, lokal & servering. Att bara delta vid höstmötet kostar förstås inget. Anmälan och betalning önskas senast den 1:a november. Betalning (400 kr/person) sker till plusgirokonto 15 29 78-3.

Anmälan till höstmöte och höstfest den 12:e november 2015.

SE-KFZ ute för försäljning

DSC02825.jpeg
Stockholms Flygklubb avser sälja SE-KFZ, en Piper Archer II från 1980. Anledningen är vikande flygtidsuttag.

Då flygplanet ägs och säljs av SFEF finns annons, pris och senaste försäljningsvillkor på SFEF:s hemsida, http://stockholms-flyg.se. Flygplanet är också annonserat på PlaneCheck.com.

Information speciellt riktad till klubbens medlemmar med anledning av detta finns här (kräver inloggning).

Höstterminens teoriutbildning för PPL

Terminen börjar den 5:e september. Schemat finns nu på hemsidan: Teorischema HT 2015.

Är du intresserad av att ta flygcertifikat? Det går fortfarande att anmäla sig till höstens kurser:
Intresseanmälan flygutbildning.

Save the date: höstmöte och höstfest den 12:e november

Den 12:e november är det dags för höstmöte i klubben. I år tänkte vi kombinera det med en riktig höstfest där vi kan umgås under trevliga former tillsammans med klubbkompisar och respektive!

Detaljer är under utarbetande, men datumet står fast varför vi hoppas att du redan nu vill reservera kvällen den 12:e november.

Rallyflygning hos Västerås Flygklubb

Västerås Flygklubb bjuder in till kurs och tävling i Rallyflygning för nybörjare. Rallyflygning innebär tävlingsflygning som tvåmannabesättning. Grundkursen hålls 5-6:e september och tävlingen går av stapeln den 12:e september.

Med denna artikel vill vi undersöka intresset bland SFK:s piloter att delta i evenemanget. Det är VFK som organiserar, men det vore trevligt om vi kunde delta gemensamt! Är du intresserad av att pröva denna tävlingsform?

UPPDATERING 2015-09-02: Benny Gustafsson kommer att samordna klubbens deltagande och nås på 070-695 33 79 eller via e-post benny.h.gustafsson@swipnet.se. Om du vill vara med och ännu inte är anmäld bör du kontakta Benny snarast (sista anmälningsdag till VFK är nämligen 6:e september).

En video om Rallyflygning:

INTRODUCING RALLY FLYING from Florian Films on Vimeo.


VFK:s inbjudan finns här (samt bifogad till detta inlägg).

Flygplansstatus

SE-KZP
De flesta har nog uppmärksammat att SE-KZP en tid varit groundad p.g.a. motorvibrationer. 08 Aerosystem har dessvärre konstaterat att KZP behöver en ny motor. Den nuvarande har gått 2800 timmar (varav 800 timmar under gångtidsförlängning). Då flygtidsuttaget har varit mycket begränsat under sommaren har styrelsen idag beslutat att inte omgående påbörja motorbytet.

SE-KMO
En av klubbens medlemmar skulle idag starta med SE-KMO från Gävle flygplats. I starten observerades motorstörningar varför besättningen gjorde det enda rätta i att landa rakt fram på banan. Maskinen kunde sedan taxas tillbaka till plattan men motorn gick mycket ojämnt och enbart på låg effekt. Dålig kompression på en cylinder kunde konstateras varför maskinen omedelbart groundades. En närmare undersökning av vad som hänt kommer att ske i början av nästa vecka då 08 Aerosystem åker till Gävle för att se vad som inträffat.

Nationaldagsflygningen 2015

f15soderhamn.jpg
Vi har som tradition i Stockholms flygklubb att göra en gemensam flygning den 6 juni. I år är det dags att besöka gamla F15 i Söderhamn. Vi tittar på deras fina museum, får se J21, J28, J29, A32 och även flygplan 37 i olika versioner. Det kan även finnas tid att få flyga en 37:a i simulator. Våra fem plan är bokade för denna flygning. Därtill kommer kanske några andra plan att ”hänga på”.

GMD och IZZ flyger från Skavsta till Hässlö för tankning. Därifrån gör vi sällskap direkt till F15 via Gävle/Gestrike Airport, ESSK som vi beskådar från ovan. Beräknad start från Skavsta kl 1000 senast och från Hässlö kl 1100. Tänk på att göra en riktig färdplan. Ett krav numer på ”långa” flygningar.

På museet finns ingen mat att få. Vi kommer därför att flyga till Hälsinge regementes gamla övningsplats Mohed, alternativt till Avesta och Rembostugan för en matrast. Kollar möjligheterna längre fram.

Återvänder sedan till Hässlö respektive Skavsta. Tre personer i varje plan är lämpligt för denna tur. Var och en betalar sin flygning. Banornas längd inga problem, men på Rembo kan det vara långt gräs och blött. Det måste kollas. Alternativet kan det då bli Gävle, där räcker banan till. Flera gånger om.

Är du intresserad av att vara med? SMS eller ring Börje N. 070-736 06 96.

Besök på Luftvärnsmuseet i Norrtälje 21 maj

lv3.jpg Luftvärn står väl i någon mån i motsats till flygning, men kontaktytan är uppenbar. Hotbilden från luften består av flyg och utveckling av flyg och motmedel är en del av det som Luftvärnsmuseet i Norrtälje visar.

Samlingarna består dock mest av utrustning som bildar de system som används för att avskräcka flygplan från att närma sig skyddsföremålen. Utställningen består dels av en serie av rum som belyser luftvärnets utveckling från 1940- talet fram till millennieskiftet, dels en hall med ett urval av större materiel.

Luftvärnsmuseet ligger på f.d. Lv3 kasernområde, adress August Strindbergs gata 2, mittemot Biltema i Norrtälje. Från Stockholm/Tekniska högskolan åker du buss 676 till Campus Roslagen på cirka en timme och går med sikte mot Biltema på mindre än 10 minuter till museet. Museet är öppet onsdagar 12-15 och lördagar 13-16.

Nu gör vi en specialvisning för Stockholms flygklubbs medlemmar torsdagen den 21 maj kl 19.00 fram till ca 21.00. Inträdesavgift 20 kr. För att kunna bedöma hur många guider vi behöver vore jag tacksam för anmälan per e-post till john@furstenbach.se snarast och senast tisdagen den 12 maj.

Varmt välkomna!

JOhn Fü
Prenumerera på innehåll