Rapport från årsmötet

arsmote.jpg

Här följer en kort sammanfattning från kvällens årsmöten i Stockholms-Flyg Ekonomisk Förening och Stockholms Flygklubb. Protokollen kommer något senare. Kallelse och underlag finns fortfarande kvar.

1. Årsmöte Stockholms-Flyg ekonomisk förening
Föreningens årsmöte var först ut. Verksamhetsberättelse och redovisning föredrogs och godkändes. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer antogs utan förändring. Förslaget innebär att vi tackar Henry Lidman, Hans Bjurman och Birger Sjöberg för förtjänstfullt arbete som vice ordförande, ledamot respektive revisorssuppleant. Till föreningsstyrelsen välkomnar vi Göran Ronsten som ny ledamot, Dmitrij Karpenko som ny suppleant och Göran Kaijser som ny revisorssuppleant.

2. Årsmöte Stockholms Flygklubb
Även klubbens styrelsemöte avhandlades förhållandevis raskt. Som alla vet står klubben inför en föränderlig omvärld och det påverkar förstås både resultat och strategier. Arbetet för att säkra vår kvarvaro i Stockholm fortgår med oförminskad styrka.

Valberedningens förslag antogs utan förändringar. Vi välkomnar Börje Norell och Dan Wimund som nya ledamöter och Mikael Edslöv som ny suppleant. Samtidigt tackar klubben Marcin Tubylewicz, Anders Westlund och Brian Meese för förtjänstfullt arbete i styrelsen.

3. Ärtsoppa och punsch
Tack vare Marianne kunde alla sedan avnjuta utmärkt ärtsoppa, ostsmörgås och punsch innan kvällen avrundades.

Mörkerteorikurs (NQ)

Stockholms Flygklubb anordnar nu sista mörkerteorikursen enligt JAR-FCL 1.

Kurstid: Söndagen den 24 mars 2013 kl. 09:00 – 16:00
Lunch: 12:00 – 13:00

Kurslokal: Stockholms Flygklubb, Bromma Flygplats
Kursavgift: 800:- avlägges kontant vid kursstart

I kurspriset ingår MÖRKERFLYGHANDBOKEN (195:-) och ett prov mellan 15:30 – 16:00 samt ett intyg vid godkänt.

Anmälan via e-post till: aeroconn@algonet.se. I anmälan ange:
 • Namn och födelsedatum (år, mån, dag)
 • Mobilnummer
 • Om Mörkerflyghandboken redan inköpts

Den praktiska utbildningen, (minst 5 tim) får utföras inom PPL-skolningens 45 tim. Denna del tar du med din flyglärare eller så kontaktar du Börje Norell om önskemål.

Kursledare: Conny Falkenby
Utbildningsansvarig: Börje Norell

VÄLKOMMEN!
morker2013.jpg

Inpassering vid årsmötet

hardubadge2012.jpg Vill du gå på årsmötet på torsdag men saknar badge?

I så fall måste du anmäla dig här. Centralgrinden kommer inte att acceptera certifikat/legitimation för inträde till mötet.

Anmäl dig till Joakim (joakim@mared.com, 070-787 71 76) senast imorgon onsdag.

Dags för årsmöte

ÅRSMÖTE

2013
Torsdagen den 14:e mars avhålles årsmöten för föreningen och klubben. Plats är som vanligt klubblokalen.

Stockholms-flyg ekonomisk förening, start kl. 19:00.
Stockholms flygklubb, start kl. 19:30.

Det är vår avsikt att först klara av de formella delarna av årsmötena för att därefter ha gott om tid för att diskutera flygklubbens framtid innan vi hugger in på den sedvanliga ärtsoppan.

Underlag och verksamhetsberättelse finns bakom inloggning på följande länk: http://www.stockholmsflygklubb.se/news/2013/02/27/kallelse-till-arsmoete...

Välkomna!

TEDx: framtidens resande

KTH genomförde ett TEDx event i Bromma flygplats gamla charterhall våren 2012. Gammalt möter nytt då temat för detta TEDx event var framtidens resande. Vi tror starkt på det lättare affärsflyget förträfflighet och framtida tillväxt. Därför deltog klubbens Vice Ordförande Kurt Sillén och berättade lite kort om allt spännande som händer inom det lätta flyget idag.

Uppskattad informationskväll

infokvall-cert.jpg
Igår höll Arne Nylén den utlovade informationskvällen för att reda ut de nya EASA-reglerna. Kvällen blev både välbesökt och uppskattad.

Ett stort tack till Arne som delar med sig av sin omfattade kunskap och tid för oss medlemmar i Stockholms Flygklubb!

Mer om reglerna finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Certifikat-och-utbildning/Nya-EU-foreskrifter-om-personal-inom-civil-luftfart/

Studiebesök Stockholm ATCC

atcc.jpg
I skogarna i närheten av Arlanda sitter en av Sveriges två områdeskontrollcenter. Stockholm ATCC (Air Traffic Control Centre) är det som vi på radion känner som Stockholm & Sweden control. Även FPC (Flight Planning Centre) håller till här. För några år sedan genomförde vi ett mycket uppskattat studiebesök vid anläggningen, och nu har det blivit dags igen!

Fredagen den 1:a mars kl. 18:00 - 21:00 är vi välkomna att besöka ATCC & FPC. Vi kommer att få se hur man jobbar samt föra nyttiga samtal med flygledare och övrig personal.

Vi har ett tak på 15 deltagare, och därför är det först till kvarn som gäller. Anmälan sker till joakim@mared.com.

LFV (som driver anläggningen) har också bett oss att i förväg maila eventuella specifika frågor vi gärna vill få svar på så att de kan förbereda sig. Se det som en unik möjlighet att finna ökad förståelse mellan oss privatpiloter och flygledarna. Bifoga dina frågor till din anmälan.

Betalning via myweblog

myweblog2.jpg Den 1 februari övergår Stockholms Flygklubb att debitera flygningar via bokningssystemet myWebLog. Systemet debiterar avgifter för flygningen och startavgiften för Bromma på ditt flygkonto. Startavgifter från andra flygplatser kommer även i fortsättningen att debiteras i efterhand när kassören fått in räkningen. För klubben innebär förändringen förenklad administration vilket ger oss större valfrihet i den trängda situation vi befinner oss i.

För dig som pilot innebär det att:
 1. Flygplan bokas som vanligt i myWebLog.
 2. Upplåtelsekontrakten som tidigare användes utgår.
 3. Informationen på tavlan om gångtider för service överförs till myWebLog.
 4. Efter genomförd flygning loggar du flygningen i menyn Logga Flygning i myWebLog.
 5. Fyll i flygplanets och din egen flygdagbok med hjälp av uppgifterna från myWebLog.
 6. Eventuella anmärkningar skall registreras både i myWebLog och i flygplanets flygdagbok.
 7. Kostnaden för flygningen och startavgift Bromma debiteras ditt flygkonto. Aktuellt saldo fås under Mitt konto.
 8. Betalning till ditt flygkonto kan antingen göras kontant / med kort på klubben eller via klubbens plusgiro 152978-3. Saldot får ej understiga – 1 000 kr på ditt konto för att du ska kunna boka nya flygpass.

Samtidigt inför vi kontroll av utgångsdatum för pilots behörigheter. Dels för pilots egen del men också för att försäkringarna skall gälla för klubben. Pilot uppmanas att skriva in sina behörigheter under Inställningar, Förfallodatum i myweblog.

Frågor kring övergången besvaras av Michael Blomqvist, 070 - 699 12 20, michael.blomqvist@nowire.se.

Föreläsning: nya certifikatregler inom EU

easa_logo.jpg
Den 8 april 2012 ändrades reglerna om pilotcertifikat och kabinbesättningsintyg samt de medicinska kraven för dessa certifikat och intyg genom ny EU-lagstiftning. Dessa regler kommer att tillämpas successivt i Sverige, med start den 8 april 2013.

Med anledning av detta kommer Arne Nylén att hålla informationsträff för medlemmarna i Stockholms flygklubb onsdagen den 6:e februari kl. 19:00 i klubbhuset. Se det som en förträfflig möjlighet att sätta dig in i vilka regler och avgifter som gäller för våra certifikat framöver.

Vinterflygning

Som bekant är vi mitt i vintern och de senaste dagarna har ju bjudit på fantastiskt flygväder. På marken har man avundsjukt blickat upp mot de som faktiskt tagit sig i kragen och flugit en sväng.

Repetera gärna vinterflygningens speciella förutsättningar och risker. H50-formuläret om vinterflygning finns kvar på Transportstyrelsens hemsida:
https://www.transportstyrelsen.se/Global/Luftfart/Tillbud_och_olyckor/Vinterflygning.pdf

vinterflyg131.jpg vinterflyg132.jpg vinterflyg133.jpg
Foto: Dmitrij Karpenko
Prenumerera på innehåll