Artikel i DN: svårt att hitta ny flygplats i Stockholm

Flygets problem i Stockholm har uppmärksammats av våra förtroendevalda. Tyvärr så är ett svidande behov inte ett tillräckligt starkt argument för att myndigheterna ska jobba fram några konkreta åtgärder. Men ha fötröstan, eftersom ärendet ligger på politikernas dagordning för diskussion.

Intresant artikel i DN 2012-07-24:
http://www.dn.se/sthlm/svart-hitta-ny-flygplats-i-stockholm

Höstens teoriutbildning för PPL

Nu är höstens teorischema publicerat på hemsidan. Terminen börjar den 1:a september och pågår till den 15:e december. Klicka här för att komma till schemat.

Intresseanmälan till vårens teoriutbildning kan göras här. Anmälan är inte bindande.

Vill du ha mer information om att ta flygcertifikat på Bromma flygplats hos Stockholms Flygklubb? Det finns massor med information tillgänglig här.

Rapport från hangarmötet

I torsdags var det hangarmöte. För er som inte kunde närvara finns en sammanfattning här.

hangarm.jpg

Möte torsdag

Imorgon torsdag kl. 18:30 - 20:30 infaller det mycket viktiga hangarmötet. Från styrelsens håll hoppas vi att så många som möjligt kommer.

Möjligheterna till parkering är som ni vet något begränsade, lämna bilen hemma om du har möjlighet. Om du tar bilen är det viktigt att du tar med ditt parkeringstillstånd eftersom parkeringsvakterna är mycket flitiga.

Tänk också på att ta med dig reflexväst och ny badge eller certifikat/legitimation för inpassering vid centralgrinden.

Om du saknar badge och inte blir insläppt med ditt certifikat (alternativt inte har något certifikat), så är alla klubbens medlemmar besöksanmälda. Mot uppvisande av legitimation får du en besöksbricka och kan sedan bli ledsagad till klubben.

Medlemmar med badge uppmanas ledsaga klubbkompisar med besöksbricka (men du måste förstås känna personen i fråga, alternativt kontrollera besöksbrickan).

Om du trots ovanstående får problem att komma in, ring till mig (Joakim Mared, 070-787 71 76) så hjälper jag dig.

Parkeringstillstånd

Se till att alltid lägga fram klubbens parkeringstillstånd, både när du står på klubbens 4 platser vid centralgrinden och när du står på klubbens grusplan.

Swedavia har börjat lappa omärkta bilar.

Kontakta joakim@mared.com om du får en parkeringsbot trots att parkeringstillståndet ligger synligt.

Kallelse till viktigt möte

hangarmote.jpg

VIKTIGT medlemsmöte i Stockholms Flygklubb avhålles torsdag den 7:e juni kl. 18:30 - 20:30.

Status Brommafrågan samt väg framåt kommer att behandlas. Vi har på intet sätt gett upp arbetet för kvarvaro.

Vi behöver Din hjälp och Dina åsikter för att säkerställa en varaktig framtid för klubben på Bromma och allmänflyget i Stockholm!

Plats: Flygklubbens hangar

VÄLKOMNA!
Styrelsen

Riksnavigering 2012

riksnav-2012.png

Väl mött till årets upplaga av Riksnavigeringen! I bifogade Excel och Powerpointfiler finns all nödvändig information för att kunna delta i tävlingen.

Reglerna som beskriver hur riksnaven går till hittar du på KSAK:s hemsida. Regler riksnav.pdf.

Frågor kring tävlingsverksamheten besvaras av tävlingsansvarig Marcin Tubylewicz, tubylewi@yahoo.com.

Tre meddelanden

1. Var är min badge?
Swedavia arbetar fortfarande med att producera våra badgar. Så fort vi får meddelande om att en badge är tillverkad kommer det att meddelas till respektive medlem. Tyvärr är det inget annat vi kan göra. Så länge kommer du in på certifikat + legitimation.

2. Bilparkering
Informationen om bilparkering är uppdaterad. Läs här.

3. Tvättkvällarna
Tyvärr har alldeles för få anmält sig till tvättkvällarna den 15:e maj och den 20:e maj. Därför vädjar vi nu till klubbens nästan 200 medlemmar att ställa upp. Det tar ett par timmar, och du får umgås med trevliga medlemmar och vistas bland fina flygplan. Mer information och anmälan här.

Uppdatering CSRA

Snurrgrinden vid utpassering
Enligt uppgift från en av våra medlemmar fungerar snurrgrinden nu utmärkt. Se alltså till att testa snurrgrinden först och använd ringklockan enbart i andra hand.
utpassering-centralgrind-3.jpg

Rutiner vid centralgrinden
Under dagen har det förekommit missförstånd där vi inte blivit insläppta på airside trots giltigt certifikat. I de fallen har vakterna agerat felaktigt. Vi har uppmärksammat Swedavia på detta, och de har lovat att förtydliga rutinerna. Förhoppningsvis fungerar det bättre fr.o.m. imorgon. Meddela gärna mig annars (joakim@mared.com).

Badgetillverkningen
Tillverkningen av våra nya badgar är väldigt tidskrävande. Tyvärr kan Swedavia inte ge ytterligare information om när de är klara. Hemsidan uppdateras löpande.

Viktig information CSRA

Införandet av CSRA Nord är inne i sitt slutskede och just nu är det tyvärr ganska rörigt. Informationen som följer måste därför betraktas som väldigt tidig - titta in på hemsidan ofta.

Staketet stängs idag
Swedavia överraskar oss genom att stänga staketet runt klubbstugan redan idag, den 30:e april, istället för på onsdag den 2:a maj. Därför är det viktigt att du tänker på följande när staketet är stängt:
  • Medtag certifikat och din gamla badge (som går ut 2012-04-30), och gå via centralgrinden
  • Parkera bilen vid klubben eller på de förhyrda platserna vid centralgrinden tills vidare
  • Klubbhusets dörr mot plattan kommer att låsas upp när staketet stängs

marianne-staket.jpg
Vid lunch idag stängdes staketet, som tur är valde Marianne att stanna på rätt sida!

Inga badgar tillverkade än
Swedavia har upptäckt en bug i sitt datorsystem som gör att man ännu inte kunnat tillverka några badgar. Mer information väntas under dagen. Så länge är det alltså certifikat + legitimation som gäller. Om du ej har certifikat måste du ledsagas. Om du har en gammal badge, ta med den, det kan underlätta.

UPPDATERING 2012-04-30 16:11
Badgetillverkningen påbörjad, fortsätter imorgon
Swedavia har nu löst de tekniska problemen och ett antal badgar kommer att tillverkas imorgon. När din badge är klar får du ett meddelande om var badgen kan hämtas ut (tidigast på onsdag).

Utpassering vid centralgrinden
Det finns en snurrgrind vid centralgrinden där man kan passera ut, men den är inte öppen än. Om du inte kommer ut genom grinden kan du trycka på ringklockan vid fordonsgrinden.

UPPDATERING 2012-04-30 16:35
Informationen om in- och utpassering flyttad hit.

Viktigt telefonnummer
Spara ledningscentralens telefonnummer i din telefon redan nu, du kommer att behöva det. 08-29 68 88.
Prenumerera på innehåll