Var är min badge?

Våra nuvarande badgar går ut på måndag den 30:e april.

Swedavia kommer att börja producera nya badgar imorgon lördag och arbeta hela helgen. Målsättningen, som vi förstått det, är att vara klar med ett stort antal till måndag. Swedavia har lovat oss en uppdatering av läget senast söndag kväll. I samband med det kommer ny information här på hemsidan.

Om du hamnar i ett läge där du inte fått din badge och ska ut och flyga går det att bli insläppt med hjälp av certifikat, legitimation samt flygplansregistrering.

Uppdatering CSRA

Kort uppdatering om vad som händer med CSRA-övergången. Det är inte många dagar kvar nu.

Badge
Swedavia är snart redo att börja producera våra nya badgar. De som skickat in blanketterna för registerkontroll i ett tidigt skede kommer sannolikt hinna få sin badge före 2:a maj. Mer information om badge.

Tillträde utan badge
För de som inte hinner få sin badge finns det under en tid möjlighet att passera in i CSRA med hjälp av certifikat och färdplan/flygplansregistrering, dock enbart i samband med flygning. Mer info här.

Farliga föremål
Har du behov av att använda överlevnadskit eller dylikt i samband med flygning? Läs här.

Information om CSRA

sakerhetskontroll.jpg Som de flesta nog vet vi det här laget kommer klubbstugan att placeras på insidan av Bromma flygplats nya CSRA-område. Här på hemsidan finns nu en sektion med information gällande detta. Där kan du bl.a. läsa hur du tar dig in på flygplatsen, var du parkerar, hur du ansöker om en ny badge (om du inte redan gjort det) och mycket annat som händer den 2:a maj 2012.

Alla detaljer är dessvärre inte klara från Swedavias håll så viss information kommer att ändras framöver. Det är därför viktigt att du tittar in på hemsidan ofta.

Du hittar sektionen här eller nere i menyn under rubriken CSRA.

Tvätt och städkvällar 2012

Anmäl dig till tvättkvällen nu! Nu när våren är här och det är varmt och skönt, är det dags att tvätta och putsa våra flygplan! Vi behöver mycket folk för att hinna med att gå över hela flottan. Så skippa det dåliga samvetet och anmäl dig redan nu till en eller flera av årets tvättdagar.

Tider:
- Tisdag 8 maj kl 18-20
- Tisdag 15 maj kl 18-20
- Söndag 20 maj kl 09-12

Läs mer och anmäl dig här!

Justering av timpriserna

bensin.jpg P.g.a. ökade bränslekostnader är vi tvungna att justera timpriset för flygning uppåt med 70-90 kr beroende på typ. De nya priserna finns här.

Just nu förändras bensinpriserna snabbt och vi måste följa med. Förhoppningsvis kan nästa justering göras nedåt.

Glad påsk!

Påminnelse: blankett för registerkontroll

Ungefär hälften av de aktiva medlemmarna har nu skickat in sin blankett för registerkontroll.

Ni andra bör göra det snarast, om precis en månad (2012-05-02) aktiveras det nya säkerhetsområdet CSRA nord.

När blanketten är inskickad blir du upplagd för att göra Swedavias security & safety-utbildning. Utbildningen görs på webben och ett godkänt resultat måste finnas registrerat innan din badge tillverkas.

Mer information samt blanketten finns här (du måste vara inloggad). Väl inne kan du också se status för ditt ärende.

Rapport från årsmötet

Här följer en kort sammanfattning från kvällens årsmöten i Stockholms Flyg Ekonomisk Förening samt Stockholms Flygklubb. De officiella protokollen kommer något senare. Kallelse och underlag finns fortfarande kvar här.

1. Årsmöte Stockholms-Flyg ekonomisk förening
Föreningens årsmöte avhandlades i vanlig ordning raskt. Inget som inte stod i verksamhetsberättelsen framkom och valberedningens förslag till styrelse och revisorer antogs utan förändring. Förslaget innebär att vi tackar Leif Lundgren och Jan Lennmarker för förtjänstfullt arbete som suppleant respektive revisorssuppleant. Till föreningsstyrelsen välkomnar vi Michael Blomqvist som ny sekreterare och Benny Gustafsson som ny suppleant.

2. Årsmöte Stockholms Flygklubb
Även klubbens styrelsemöte avhandlades förhållandevis raskt. P.g.a. yttre omständigheter kunde det konstateras att det ekonomiska resultatet blivit något sämre det gångna året p.g.a. oförutsedda kostnader.

Valberedningens förslag antogs med förändringen att Anders Westlund fortsätter som ledamot istället för nyval av Mikael Edslöv (tidigare suppleant). Dock är den personliga förhoppningen hos en majoritet av styrelsens representanter samt hos Mikael att vi vid det konstituterande styrelsemötet om tre veckor fattar beslut om att ge Mikael en rådgivande/assisterande funktionärsroll i styrelsen. Vi välkomnar Aydin Hasarli och Brian Meese som nya ledamöter och Dmitrij Karpenko och Benny Gustafsson som nya suppleanter. Även klubben tackar Jan Lennmarker för förtjänstfullt arbete som revisorssuppleant.

Kvällens möte innebär vidare att tre oerhört engagerade och erfarna styrelserepresentanter, Birger Sjöberg, Ingemar Lifh och Hans Bjurman, lämnar styrelsearbetet eller forsätter på andra poster (Birger som revisorssuppleant i både föreningen och klubben, Hans som ledamot i föreningen). Birger, Ingemar och Hans förtjänar ett stort tack för sitt idoga och långvariga arbete på de poster de lämnar. TACK!

3. Information om framtiden
Johan Holm och Kurt Sillén presenterade de senaste nyheterna avseende klubbens framtid och ett antal mötesdeltagare ställde kompletterande och bra frågor.

4. Ärtsoppa och punsch
Tack vare Marianne, Ann och Bertil kunde alla sedan avnjuta utmärkt ärtsoppa, ostsmörgås och punsch innan kvällen avrundades.

Förnyelse av badge

Fr.o.m. den 2:a maj 2012 kommer klubbhuset att ligga på insidan (airside) av Bromma flygplats nya utökade säkerhetsområde, s.k. CSRA Nord. Det innebär att alla medlemmar med badge måste göra en ny registerkontroll.

OBS! Uppdatering 2012-03-14. Tyvärr visar det sig att det är en relativt hög kostnad kopplad till denna registerkontroll. Transportstyrelsen tar ut en avgift på 730 kr. Denna kostnad faktureras dig som medlem och inkluderar inte kostnaden för själva badgetillverkningen (vanligtvis 3-400 kr).

Logga in, och gå sedan till denna länk:
CSRA-badge

Det är viktigt att du gör detta så snart som möjligt. Det är relativt kort varsel beroende dels på att informationen kommit till klubben ganska sent, dels på att beslutet kring landside/airside fattades vid styrelsemötet i torsdags.

Mer information om vad allt detta betyder för vår verksamhet kommer förstås, men det är viktigt att vi påbörjar behandlingen av registerkontrollen.

Mörkerteorikurs (NQ)Kursdatum: Söndagen den 1 april 2012
Kurstid: 09:00 – ca:16:00
Lunch: ca:12:00 - 13:00 på valfri plats

Kurslokal: Stockholms Flygklubb, Bromma Flygplats

Kursavgift: 700:- avlägges kontant vid kursstart.

I kurspriset ingår MÖRKERFLYGHANDBOKEN (195:-) och ett prov mellan 15:30 - 16:00 samt intyg vid godkänt. Om du redan köpt Mörkerboken blir det 505 riksdaler. Ange detta vid anmälan.

Anmälan sker till Conny Falkenby, på e-postadress aeroconn@algonet.se.

Den praktiska utbildningen, (minst 5 tim) får utföras inom PPL-skolningens 45 tim. Denna del tar du med din flyglärare eller så kontaktar du Börje Norell om önskemål. Det krävs ingen uppflygning inför kontrollant för NQ.

Uppdatering av läget

Det finns nu ny information bakom inloggningen. Logga in och läs!

Informationstörsten är, av förklarliga skäl, mycket stor hos alla medlemmar. I styrelsen arbetar vi intensivt och uthålligt framförallt med frågor om vår kvarvaro på Bromma, men även med andra framtidsfrågor som t.ex. flygplansflotta och effektivisering av underhåll.

Vår strävan är förstås att hålla er alla uppdaterade löpande, men under perioder har vi inget nytt att meddela. Det beror enbart på att vi, p.g.a. utomliggande faktorer har svårt att överblicka framtiden och inte har några säkra besked att ge.

Har du specifika frågor eller tankar? Känner du dig frustrerad över avsaknaden av klara besked? Vill du engagera dig i klubbens framtid? Här kommer några tips:

Prenumerera på innehåll