Förnyelse av badge

Fr.o.m. den 2:a maj 2012 kommer klubbhuset att ligga på insidan (airside) av Bromma flygplats nya utökade säkerhetsområde, s.k. CSRA Nord. Det innebär att alla medlemmar med badge måste göra en ny registerkontroll.

OBS! Uppdatering 2012-03-14. Tyvärr visar det sig att det är en relativt hög kostnad kopplad till denna registerkontroll. Transportstyrelsen tar ut en avgift på 730 kr. Denna kostnad faktureras dig som medlem och inkluderar inte kostnaden för själva badgetillverkningen (vanligtvis 3-400 kr).

Logga in, och gå sedan till denna länk:
CSRA-badge

Det är viktigt att du gör detta så snart som möjligt. Det är relativt kort varsel beroende dels på att informationen kommit till klubben ganska sent, dels på att beslutet kring landside/airside fattades vid styrelsemötet i torsdags.

Mer information om vad allt detta betyder för vår verksamhet kommer förstås, men det är viktigt att vi påbörjar behandlingen av registerkontrollen.

Mörkerteorikurs (NQ)Kursdatum: Söndagen den 1 april 2012
Kurstid: 09:00 – ca:16:00
Lunch: ca:12:00 - 13:00 på valfri plats

Kurslokal: Stockholms Flygklubb, Bromma Flygplats

Kursavgift: 700:- avlägges kontant vid kursstart.

I kurspriset ingår MÖRKERFLYGHANDBOKEN (195:-) och ett prov mellan 15:30 - 16:00 samt intyg vid godkänt. Om du redan köpt Mörkerboken blir det 505 riksdaler. Ange detta vid anmälan.

Anmälan sker till Conny Falkenby, på e-postadress aeroconn@algonet.se.

Den praktiska utbildningen, (minst 5 tim) får utföras inom PPL-skolningens 45 tim. Denna del tar du med din flyglärare eller så kontaktar du Börje Norell om önskemål. Det krävs ingen uppflygning inför kontrollant för NQ.

Uppdatering av läget

Det finns nu ny information bakom inloggningen. Logga in och läs!

Informationstörsten är, av förklarliga skäl, mycket stor hos alla medlemmar. I styrelsen arbetar vi intensivt och uthålligt framförallt med frågor om vår kvarvaro på Bromma, men även med andra framtidsfrågor som t.ex. flygplansflotta och effektivisering av underhåll.

Vår strävan är förstås att hålla er alla uppdaterade löpande, men under perioder har vi inget nytt att meddela. Det beror enbart på att vi, p.g.a. utomliggande faktorer har svårt att överblicka framtiden och inte har några säkra besked att ge.

Har du specifika frågor eller tankar? Känner du dig frustrerad över avsaknaden av klara besked? Vill du engagera dig i klubbens framtid? Här kommer några tips:

Kallelse till årsmöte 2012

ÅRSMÖTE

2012
Torsdagen den 15:e mars avhålles årsmöten för föreningen och klubben. Plats är som vanligt klubblokalen.

Stockholms Flyg ekonomisk förening, start kl. 19:00.
Stockholms flygklubb, start kl. 19:30.

Läs mer här (inloggning krävs)

Utlottning av flygtid

Bland de medlemmar som betalat medlemsavgiften för 2012 senast 2011-12-31 utlottades i sedvanlig ordning tio flygvinster om vardera 500 kr på styrelsemötet i januari. Vinnarna blev:

2144 Fredrik Westerlund
2218 Dmitrij Karpenko
1867 Rolf Ek
2083 Edor Boström
1471 Lennart Ekberg
1871 Håkan Svensson
1144 Kurt Sillén
1908 Henrik Engelberg
1430 Hans Bjurman
2273 Mikael Ekener

Birger skickar ut vinstbevisen till vinnarna.

Di.se

I dagens utgåva skriver DI själva en artikel på temat (igår var det DI Debatt). Läs och sprid artikeln!

Artikeln finns här:
http://di.se/Artiklar/2012/1/17/256024/Affarsflyget-pa-Bromma-hotas-av-vrakning/

Debatt: Vräk inte affärsflyget

Du har väl inte missat debattartikeln som publicerats idag på Dagens Industri som beskriver det mindre affärsflygets problematik på Bromma i samband med att Swedavia vill säga upp oss.
Läs debattartikeln hos Dagens industri:

http://di.se/Artiklar/2012/1/16/255975/Debatt-Vrak-inte-affarsflyget/

Startavgift alla flygningar

Från och med årsskiftet kostar alla starter från Bromma 313 kr. Tidigare gällde detta enbart skolflyg.

Startavgiften ska betalas direkt efter avslutad flygning.

Sista chansen för landningstävling i år

Om du vill vara med och landnings- och navtävla finns det två chanser kvar 2011.
Läs mer på tävlingssidan!

Norrtälje/Mellingeholm tillfälligt stängd

Norrtälje/Mellingeholm (ESSN) kommer att installera banbelysning. De räknar med att påbörja arbetet nu på torsdag 24/11 och sedan jobba måndag-fredag 07.00 - 16.00. Under dessa tider är flygplatsen stängd.

Arbetet beräknas ta ca 7 veckor lite beroende på hur vädret blir.

Motsvarande information kommer att finnas i NOTAM fr.o.m. imorgon.
Prenumerera på innehåll