Betalning via myweblog

myweblog2.jpg Den 1 februari övergår Stockholms Flygklubb att debitera flygningar via bokningssystemet myWebLog. Systemet debiterar avgifter för flygningen och startavgiften för Bromma på ditt flygkonto. Startavgifter från andra flygplatser kommer även i fortsättningen att debiteras i efterhand när kassören fått in räkningen. För klubben innebär förändringen förenklad administration vilket ger oss större valfrihet i den trängda situation vi befinner oss i.

För dig som pilot innebär det att:
  1. Flygplan bokas som vanligt i myWebLog.
  2. Upplåtelsekontrakten som tidigare användes utgår.
  3. Informationen på tavlan om gångtider för service överförs till myWebLog.
  4. Efter genomförd flygning loggar du flygningen i menyn Logga Flygning i myWebLog.
  5. Fyll i flygplanets och din egen flygdagbok med hjälp av uppgifterna från myWebLog.
  6. Eventuella anmärkningar skall registreras både i myWebLog och i flygplanets flygdagbok.
  7. Kostnaden för flygningen och startavgift Bromma debiteras ditt flygkonto. Aktuellt saldo fås under Mitt konto.
  8. Betalning till ditt flygkonto kan antingen göras kontant / med kort på klubben eller via klubbens plusgiro 152978-3. Saldot får ej understiga – 1 000 kr på ditt konto för att du ska kunna boka nya flygpass.

Samtidigt inför vi kontroll av utgångsdatum för pilots behörigheter. Dels för pilots egen del men också för att försäkringarna skall gälla för klubben. Pilot uppmanas att skriva in sina behörigheter under Inställningar, Förfallodatum i myweblog.

Frågor kring övergången besvaras av Michael Blomqvist, 070 - 699 12 20, [email protected].