Riksnavigering 2012

riksnav-2012.png

Väl mött till årets upplaga av Riksnavigeringen! I bifogade Excel och Powerpointfiler finns all nödvändig information för att kunna delta i tävlingen.

Reglerna som beskriver hur riksnaven går till hittar du på KSAK:s hemsida. Regler riksnav.pdf.

Frågor kring tävlingsverksamheten besvaras av tävlingsansvarig Marcin Tubylewicz, [email protected].

Tre meddelanden

1. Var är min badge?
Swedavia arbetar fortfarande med att producera våra badgar. Så fort vi får meddelande om att en badge är tillverkad kommer det att meddelas till respektive medlem. Tyvärr är det inget annat vi kan göra. Så länge kommer du in på certifikat + legitimation.

2. Bilparkering
Informationen om bilparkering är uppdaterad. Läs här.

3. Tvättkvällarna
Tyvärr har alldeles för få anmält sig till tvättkvällarna den 15:e maj och den 20:e maj. Därför vädjar vi nu till klubbens nästan 200 medlemmar att ställa upp. Det tar ett par timmar, och du får umgås med trevliga medlemmar och vistas bland fina flygplan. Mer information och anmälan här.

Uppdatering CSRA

Snurrgrinden vid utpassering
Enligt uppgift från en av våra medlemmar fungerar snurrgrinden nu utmärkt. Se alltså till att testa snurrgrinden först och använd ringklockan enbart i andra hand.
utpassering-centralgrind-3.jpg

Rutiner vid centralgrinden
Under dagen har det förekommit missförstånd där vi inte blivit insläppta på airside trots giltigt certifikat. I de fallen har vakterna agerat felaktigt. Vi har uppmärksammat Swedavia på detta, och de har lovat att förtydliga rutinerna. Förhoppningsvis fungerar det bättre fr.o.m. imorgon. Meddela gärna mig annars ([email protected]).

Badgetillverkningen
Tillverkningen av våra nya badgar är väldigt tidskrävande. Tyvärr kan Swedavia inte ge ytterligare information om när de är klara. Hemsidan uppdateras löpande.

Viktig information CSRA

Införandet av CSRA Nord är inne i sitt slutskede och just nu är det tyvärr ganska rörigt. Informationen som följer måste därför betraktas som väldigt tidig - titta in på hemsidan ofta.

Staketet stängs idag
Swedavia överraskar oss genom att stänga staketet runt klubbstugan redan idag, den 30:e april, istället för på onsdag den 2:a maj. Därför är det viktigt att du tänker på följande när staketet är stängt:
  • Medtag certifikat och din gamla badge (som går ut 2012-04-30), och gå via centralgrinden
  • Parkera bilen vid klubben eller på de förhyrda platserna vid centralgrinden tills vidare
  • Klubbhusets dörr mot plattan kommer att låsas upp när staketet stängs

marianne-staket.jpg
Vid lunch idag stängdes staketet, som tur är valde Marianne att stanna på rätt sida!

Inga badgar tillverkade än
Swedavia har upptäckt en bug i sitt datorsystem som gör att man ännu inte kunnat tillverka några badgar. Mer information väntas under dagen. Så länge är det alltså certifikat + legitimation som gäller. Om du ej har certifikat måste du ledsagas. Om du har en gammal badge, ta med den, det kan underlätta.

UPPDATERING 2012-04-30 16:11
Badgetillverkningen påbörjad, fortsätter imorgon
Swedavia har nu löst de tekniska problemen och ett antal badgar kommer att tillverkas imorgon. När din badge är klar får du ett meddelande om var badgen kan hämtas ut (tidigast på onsdag).

Utpassering vid centralgrinden
Det finns en snurrgrind vid centralgrinden där man kan passera ut, men den är inte öppen än. Om du inte kommer ut genom grinden kan du trycka på ringklockan vid fordonsgrinden.

UPPDATERING 2012-04-30 16:35
Informationen om in- och utpassering flyttad hit.

Viktigt telefonnummer
Spara ledningscentralens telefonnummer i din telefon redan nu, du kommer att behöva det. 08-29 68 88.

Var är min badge?

Våra nuvarande badgar går ut på måndag den 30:e april.

Swedavia kommer att börja producera nya badgar imorgon lördag och arbeta hela helgen. Målsättningen, som vi förstått det, är att vara klar med ett stort antal till måndag. Swedavia har lovat oss en uppdatering av läget senast söndag kväll. I samband med det kommer ny information här på hemsidan.

Om du hamnar i ett läge där du inte fått din badge och ska ut och flyga går det att bli insläppt med hjälp av certifikat, legitimation samt flygplansregistrering.

Uppdatering CSRA

Kort uppdatering om vad som händer med CSRA-övergången. Det är inte många dagar kvar nu.

Badge
Swedavia är snart redo att börja producera våra nya badgar. De som skickat in blanketterna för registerkontroll i ett tidigt skede kommer sannolikt hinna få sin badge före 2:a maj. Mer information om badge.

Tillträde utan badge
För de som inte hinner få sin badge finns det under en tid möjlighet att passera in i CSRA med hjälp av certifikat och färdplan/flygplansregistrering, dock enbart i samband med flygning. Mer info här.

Farliga föremål
Har du behov av att använda överlevnadskit eller dylikt i samband med flygning? Läs här.

Information om CSRA

sakerhetskontroll.jpg Som de flesta nog vet vi det här laget kommer klubbstugan att placeras på insidan av Bromma flygplats nya CSRA-område. Här på hemsidan finns nu en sektion med information gällande detta. Där kan du bl.a. läsa hur du tar dig in på flygplatsen, var du parkerar, hur du ansöker om en ny badge (om du inte redan gjort det) och mycket annat som händer den 2:a maj 2012.

Alla detaljer är dessvärre inte klara från Swedavias håll så viss information kommer att ändras framöver. Det är därför viktigt att du tittar in på hemsidan ofta.

Du hittar sektionen här eller nere i menyn under rubriken CSRA.

Tvätt och städkvällar 2012

Anmäl dig till tvättkvällen nu! Nu när våren är här och det är varmt och skönt, är det dags att tvätta och putsa våra flygplan! Vi behöver mycket folk för att hinna med att gå över hela flottan. Så skippa det dåliga samvetet och anmäl dig redan nu till en eller flera av årets tvättdagar.

Tider:
- Tisdag 8 maj kl 18-20
- Tisdag 15 maj kl 18-20
- Söndag 20 maj kl 09-12

Läs mer och anmäl dig här!


Justering av timpriserna

bensin.jpg P.g.a. ökade bränslekostnader är vi tvungna att justera timpriset för flygning uppåt med 70-90 kr beroende på typ. De nya priserna finns här.

Just nu förändras bensinpriserna snabbt och vi måste följa med. Förhoppningsvis kan nästa justering göras nedåt.

Glad påsk!

Påminnelse: blankett för registerkontroll

Ungefär hälften av de aktiva medlemmarna har nu skickat in sin blankett för registerkontroll.

Ni andra bör göra det snarast, om precis en månad (2012-05-02) aktiveras det nya säkerhetsområdet CSRA nord.

När blanketten är inskickad blir du upplagd för att göra Swedavias security & safety-utbildning. Utbildningen görs på webben och ett godkänt resultat måste finnas registrerat innan din badge tillverkas.

Mer information samt blanketten finns här (du måste vara inloggad). Väl inne kan du också se status för ditt ärende.
Prenumerera på innehåll