Luftrumsintrång

Under våren 2011 har flygchef Anders Westlund sammanställt tre s.k. "hot spots" där luftrumsintrång (flygning utan klarering) riskerar att inträffa i Stockholm TMA.

Titta på kartan och läs texten nedan.

intrang.png

1. Svartsjö
Om man flyger ut Svartsjö så ska man flyga via Lambarudd enligt AIP. Om man inte korrigerar kursen vid Svartsjö och ligger på 1500 fot så går man in i TMA:t vid Färentuna kyrka.

2. Korridoren
Kan inte säga så mycket mer än att det är trångt och lågt. Flyg en tur med en lärare eller en kompis om du är osäker.

3. Vaxholm
Här riskerar du att missa höjdskillnaden i TMA:s undersida. Det finns flera liknande platser inom TMA:t, läs på höjderna noga innan du flyger så blir arbetet i luften lättare.

Generellt
Det är värt att notera att relativt många intrång sker i maj, vilket också pekar på att det kan vara bra att göra säsongens första flygning tillsammans med en annan pilot eller flyglärare som kan assistera.

Anders Westlund


Ytterligare tips
Läs gärna informationen om klareringar från H50P:

H50P: Flygning i kontrollerad luft kräver klarering (pdf)
Senast ändrad sön, 2013-03-03 19:56