Vilken utrustning krävs för att ta flygcertifikat?

Piloter har alltid sina egna kartor, transportörer, flygfältsbeskrivningar m.m.

Kartor och flygfältsbeskrivningar är alltid färskvara och måste hållas regelbundet uppdaterade.

Luftrummet vi flyger i förändras regelbundet och informationen finns tryckt på kartorna och därför ska man alltid ha aktuella kartor med sig.

Att flyga in i fel luftrum med en gammal karta kan ge trista följder, likaså en gammal flygfältsbeskrivning. Flygfältet du flugit till kanske är stängt just den dagen du kommer.

All s.k. personlig utrustning får du själv skaffa i någon av de butiker som finns, t.ex. KSAB Pilotshop.
Undantaget är head-set som finns till varje flygplan som används för flygutbildningen.

Flygklubben tillhandahåller INTE något kartmaterial.

Flygplanshandböcker finns att tillgå under utbildningen.
Senast ändrad fre, 2012-08-31 13:27