Vad kostar det att ta flygcertifikat?

Att genomgå PPL-utbildningen kostar c:a 120 000 - 130 000 kr. Här ser du var dessa pengar går. I exemplet nedan har vi räknat med att du blir klar med utbildningen på c:a ett år. Detta är inget krav, utbildningen kan ta både kortare och längre tid beroende på hur du utformar den.

1. Läkarundersökning
Läkarundersökning görs hos godkänd flygläkare. Läs mer om de medicinska kraven för flygcertifikat

Pris: 1 500 kr - 2 000 kr

2. Inträdesavgift och medlemsskap i Stockholms Flygklubb
För att kunna hyra flygplan för dina flyglektioner måste du bli medlem i klubben. Länk till ansökan.
Inträdesavgift: 2 000 kr
Årsavgift SFK: 5 000 kr
KSAK-avgifter: 550 kr (frivilligt)

Pris: 7 000 kr + eventuellt 550 kr

3. Flyglektioner
Nu får du äntligen börja flyga! Kravet är att du ska flyga minst 45 timmar, men fler timmar kan krävas, beroende på hur förberedd du är, hur ofta du flyger, väder m.m. I kostnaden för flyglektionen inräknas både lärararvode och hyra av flygplan.

Pris: 86 000 kr

4. Teoripaket
Teoriundervisningen sker hos Stockholms Flygklubb och kostar 8 500 kr.
Kursmaterial inhandlas av eleven själv, t.ex. från KSAB (båda paket behövs):
Teoripaket PPL, 4 818 kr
Flygpaket PPL, 1 145 kr

Pris: 14 463 kr

5. Utfärdande av certifikat
När du har klarat din uppflygning är det dags att hämta ut certifikatet. I samband med det tillkommer följande kostnader från Transportstyrelsen.
Provavgift teoriprov: 5 400 kr
Provavgift radiotelefoniprov: 1 000 kr
Provavgift flygprov/uppflygning: 5 140 kr
Grundavgift för utfärdande av certifikat: 710 kr
Årsavgift för certifikat: 640 kr

Pris: 14 290 kr

Total kostnad
c:a 123 000 kr

Som du ser i exemplet ovan är den största kostnaden själva flygningen. Denna betalas löpande i samband med att lektionen genomförs. Den totala utbildningskostnaden är alltså ganska väl utspridd över utbildningstiden.

Sökord: kostnad, prov
Senast ändrad tors, 2023-03-09 21:05