Pappersarbete

pappersarbete.jpg

En oundviklig del i vår hobby är pappersarbete. På det temat kommer här två påminnelser.

Påminnelse 1 - kontrakten

När Swedavia (LFV) nu har infört startavgifter för skolflygning är det extra viktigt att alla medlemmar skriver kontrakt enligt reglerna. Om vi inte gör det kan vi riskera feldebiteringar p.g.a. ofullständigt underlag som direkt eller indirekt kommer att drabba oss medlemmar.

Tänk därför alltid på följande:
  • Texta för- och efternamn - läsligt! Det räcker inte med enbart förnamn.
  • Fyll alltid i medlemsnummer! (är du medlem eller inte?) Efterkontroller sker.
  • Vilket plan är du ute med? Och destination (LOKalt eller flygplats).
  • Tel nr? Vem ringer vi till vid olyckshändelse eller om du har glömt ngt?
  • Avresedag/datum och beräknad återkomstdag
  • Fyll i beräknad starttid - som lokal tid (inte UTC)

Påminnelse 2 - tankning utanför Bromma

När du tankat på annan flygplats är det viktigt att du redovisar detta. Redovisning sker på separat blankett och ska alltid göras i samband med att du lämnar tillbaka flygplanet.

Du gör avdrag för dina utlägg direkt på kontraktet. Avdrag medges för antal tankade liter * aktuellt brommapris.

Rangerskador

all_wingtip.jpg
Nu har tre flygplan fått rangerskador på vingspetsarna under kort tid. Det är inte acceptabelt.
Ta hjälp vid rangering in och ut i hangarer!
Om olyckan är framme meddela även då vad som hänt.

Ny Stockholm TMA-karta tillgänglig

stockholm_tma.jpg Apropå utökningen av Stockholm TMA finns nu nya Stockholm TMA-kartor tillgängliga hos KSAB.

Tvätt och städkvällar 2010

Vingtvätt av SE-GMD. Foto: Peo Eneroth

Årets tvätt och städkvällar närmar sig lika fort som våren har kommit hit!

I år är det tisdagarna den 18 maj, 25 maj och 1 juni som gäller. Anmälan sker på lista i klubbstugan som sätts upp nu i veckan.

Bokningssystem

Bild på MyWebLogs bokningssystem

Efter att ha gjort om webben och infört ett centralt medlemsregister har det nu blivit dags att gå över till ett webbaserat bokningssystem för våra flygplan. Detta enligt den IT-strategi som fastslogs för drygt ett år sedan.

Vi kommer att använda oss av en tjänst som heter myWebLog. En koppling kommer att göras mot SFK:s medlemsregister. Inloggning kommer därför att ske via vår hemsida med de lösenord som skickats ut.

Systemet kommer att rullas ut enligt följande schema:

2010-05-31 Klart!
Medlemsinloggningen här på hemsidan öppnar. Som inloggad medlem kommer man att kunna söka i medlemsregistret, uppdatera sina kontaktuppgifter samt ta del av viss information som ej finns tillgänglig på den publika webben.

2010-06-30 Klart!
Efter att klubben stängt för dagen matas bokningsliggaren in i myWebLog. OBS! Endast bokningar som kan tydas och som är enligt klubbens bokningsregler kommer att föras över. Ange alltid medlemsnummer när du bokar.

2010-07-01 Klart!
Bokningarna sker i myWebLog och bokningsliggaren är borta från klubben. IT-gruppen kommer att bemanna ett jourtelefonnummer för att hjälpa till med system och bokningar.

Närmare instruktioner kommer längre fram. Har du glömt bort eller aldrig fått ditt lösenord kommer du att få hjälp med detta fr.o.m. juni.

Eventuella synpunkter och frågor skickas till it@stockholmsflygklubb.se.

Askmolnet och NOTAM

I samband med askmolnets framfart är det extra viktigt att läsa NOTAM innan flygning.

Angående vulkanutbrott på Island och askmolnet som breder ut sig över norra Europa

Vulkanen Eyjafjallajökull   

Flygchef och teknisk chef i Stockholms flygklubb för sedan fredagen 16/4 en löpande dialog kring askmolnets påverkan på flygning med klubbens flygplan inklusive påverkan på flygplanen. Vi har så långt inte funnit någon anledning att stoppa flygning med klubbens flygplan, detta kan naturligtvis komma att ändras beroende på fortsatt händelseutveckling.

Information från KSAK, SMHI, LFV, Transportstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Engelska Met.Office och Mekaniker (CAMO) utgör underlag för bedömning.

Om någon har några synpunkter eller funderingar är det naturligtvis bara att höra av sig.

/Flygchef och Teknisk chef för Stockholms Flygklubb

Ny uppdelning av flygansvaret

Vid klubbens styrelsemöte den 8:e april beslutades att den tidigare motorflygchefsrollen nu delas upp i två roller i enlighet med stadgarna §6, MOM 3.

Det tekniska ansvaret för flygplanens drift delas mellan flygtekniskt ansvarige Johan Torssell och biträdande flygtekniskt ansvarige Hans Bjurman.

Operativa och bestämmelserelaterade ärenden hanteras av flygchef Anders Westlund. Disciplinära åtgärder beslutas av styrelsen.

Med andra ord, frågor om motorer, underhåll och radioutrustning riktar du till Johan & Hans eller respektive flygplansansvarig. Frågor om väderminima, checklistor och bestämmelser riktar du till Anders.

För mer information kring vem som gör vad bland klubbens funktionärer och kontaktuppgifter, se styrelse- och funktionärssidan.

Nya badgar 2010

badge.jpg    Den 30 april går giltighetstiden ut för våra badgar! Badgekontoret meddelar att alla badgar är klara att kvitteras ut i informationen i avgångshallen. Öppettider för informationsdisken:
Mån-fre: 06.00-21.00, Lördag: 08.30-17.00, Söndag: 11.00-21.00
Undvik helst vardagsmorgnar då de har fullt upp i informationsdisken.
Priset för badgen betalas direkt vid upphämtning. (300 kr kontant eller med kort)

OBS! Glöm inte att ta med den gamla badgen!
25 st har ännu inte låtit sig fotograferas! Ring och boka tid på 08-797 68 78 hälsar Ann på badgekontoret. Numera heter badgekontoret Swedavia servicecenter. Swedavia är före detta luftfartsverket (del av det) som bolagiserats efter 20100401.

Utökning av Stockholm TMA

Den 8 april utökas Stockholm TMA österut samt får nya undersidor i vissa områden. Inför den stundande VFR-säsongen är LFV oroade att folk kommer att flyga omkring med felaktigt (gammalt) kartunderlag vilket kan medföra flygning i kontrollerat luftrum utan klarering.
Prenumerera på innehåll