Rapport från årsmötet

Ikväll hölls årsmöte, först i Stockholms-Flyg ekonomisk förening och sedan i Stockholms flygklubb. Kvällen delades upp i följande programpunkter:

1. Årsmöte Stockholms-Flyg ekonomisk förening
Detta möte klarades i vanlig ordning av snabbt och enligt dagordning i kallelsen. Inget som ej behandlats i verksamhetsberättelse eller redovisning diskuterades. Enligt förslag från valberedningen valdes styrelsen om i befintlig sammansättning.

2. Årsmöte Stockholms Flygklubb
Då övriga frågor-punkten flyttats till en efterföljande punkt kunde även detta möte klaras av snabbt. Utöver det som nämnts i redovisning och verksamhetsberättelse diskuterades KSAK och flygplansprissättning som hastigast.

tackjohn2.jpg
Tack John!
Även här accepterades valberedningens förslag till ny styrelse. Det innebär att vi tackar William Blomqvist för förtjänstfullt arbete under det gångna året, att vi hälsar Kurt Sillén och Mikael Blomqvist välkomna som styrelseledamöter och sist men inte minst att vi tackar John Fürstenbach för 9 år som ordförande i Stockholms Flygklubb. Ny ordförande i klubben är Johan Holm.

3. Övriga frågor
Klubbens medlemskap i KSAK diskuterades som hastigast varpå Johan Holm berättade om Brommaläget. Situationen är för klubben kritisk, men vi förblir optimistiska.

4. Ärtsoppa och punsch
Ärtsoppa och punsch serverades förtjänstfullt av Marianne. Flera av kvällens mötesdeltagare tyckte att ärtsoppan om möjligt smakade ännu bättre än vanligt.

Protokoll från båda möten kommer inom några dagar.

Bokningssystemet myweblog

Här kommer en liten påminnelse om vad som gäller i vårt bokningssystem myweblog.

Anmärkningar ska alltid skrivas i flygplanets resedagbok, ej i myweblog. Endast den flygtekniskt ansvarige skriver anmärkningar i myweblog, vi andra skriver anmärkningen i resedagboken och meddelar sedan någon av klubbens funktionärer för beslut om vidare åtgärd.

En bokning i myweblog av ett flygplan innebär endast en förtur bland medlemmarna att disponera planet under bokad tid. Det är på intet sätt en garanti för att flygplanet är flygbart vid aktuell tid.

Om du har lång väg till klubben bör du alltid ringa och kontrollera flygplanets status innan du åker hemifrån. Klubben kommer aldrig att ersätta dig för utebliven flygning p.g.a. att flygplanet ej varit tillgängligt, oavsett anledning.

Flygplatssnöröjning på Arlanda

Snöröjning i formation
IDG har skrivit en detaljerad artikel på tio sidor om hur snöröjningen på Arlanda går till. Intressant att läsa när snön ligger djup utanför fönstren. Läs artikeln här!

Kallelse till årsmöte 2011

ÅRSMÖTE

2011
Torsdagen den 10:e mars avhålles årsmöten för föreningen och klubben. Plats är som vanligt klubblokalen.

Stockholms Flyg ekonomisk förening, start kl. 19:00.
Stockholms flygklubb, start kl. 19:30.

Det är vår avsikt att först klara av de formella delarna av årsmötena för att därefter ha gott om tid för att diskutera flygklubbens framtid innan vi hugger in på den sedvanliga ärtsoppan.

Underlag och verksamhetsberättelse är bifogat detta inlägg.

Välkomna!

Förnya din språkbehörighet

globe-europe.jpg Kravet på språkprov i svenska och engelska infördes i mars för tre år sedan. I engelska fick alla svenska piloter automatiskt en 4:a. Det innebär att behörigheten är giltig tre år, och att den därför löper ut i mars 2011.

Kom ihåg att förnya din behörighet i tid. Trycket på språkkontrollanterna lär bli allt högre de kommande veckorna.

För att göra provet kan du vända dig till Arne Nylén, Ernest Wessman, Göran Åhrman eller en annan behörig kontrollant. Komplett lista finns på Transportstyrelsens hemsida.

Stockholms flygklubb och framtiden

Här följer en kort sammanfattning av vad vi tror oss veta om omvandlingen av Norra området på Bromma.

OBS! Klubben har fått information om en kommande uppsägning men är ännu inte uppsagd. Kritisk tidpunkt är 31 mars. Och avflyttning efter uppsägning ska ske tidigast 30 september. Vi har minst en flygsäsong kvar på Bromma!

Propellerpåminnelse

img_1792.jpg Kom ihåg att alltid hantera flygplanets propeller med respekt, även när magneterna är kuperade.

Det händer att fel uppstår på jordningen av magneterna vilket medför att motorn kan tända även om tändnyckeln är i off-läge, blandningen fullt ut och gasreglaget i tomgångsläge.

Om du råkar ut för detta ska du givetvis skriva en anmärkning i flygplanets resedagbok.

Vinnare i 2011 års flygtidslotteri

Vid styrelsemötet den 13:e januari drogs 10 medlemsnummer bland de som betalat årsavgiften för 2010-12-31. Årets vinnare av 500 kr i flygtid är:

MedlemsnummerNamn
2104Bo Engström
2187Gustav Lönn
952Henry Lindholm
1993Åse Kristofferson
2231Eva Lisskar Dahlgren
2177Omid Adhami
2251Erik Pettersson
2217Marcus Wallin
1871Håkan Svensson
2119Peter Sandqvist

Presentkort skickas till vinnarna inom några dagar.

Stort grattis!

SE-KFZ flyger igen!

mg_3009.jpg Sedan i måndags går det att boka och flyga KFZ igen!

Till slut har nämligen KFZ:s motorbyte blivit helt klart och maskinen provflugen.

Tänk på att SE-KFZ ska gå på inkörningsolja den första tiden. Om du behöver fylla på olja och känner dig osäker kan du gärna kontakta någon av de flygplansansvariga, en flyglärare eller flygtekniskt ansvarig Johan Torssell.


Uppdatering! Inkörningsolja finns i garderoben bakom receptionen (klubbvakten), och ser ut så här: inkorningsolja2.JPG

Studiebesök i Brommatornet

Brommatornet   Välkommen på studiebesök i Brommatornet!

Ta chansen att hälsa på hos flygledarna i tornet.
Tidigare studiebesök har varit mycket uppskattade bland våra medlemmar.

Tider:
- Tisdagen den 18 januari klockan 17.30
- Tisdagen den 18 januari klockan 19.00
- Torsdagen den 3 februari klockan 17.30
- Torsdagen den 3 februari klockan 19.00
Ta med dig badge! För nya medlemmar som inte fått sin badge ännu, behövs inte badge.

Läs mer och anmäl dig här!
Prenumerera på innehåll