Uppdatering

Ny information finns bakom inloggningen.

Uppdateringsdatum: 2013-12-04 12:24

Ny postadress

Stockholms Flygklubb har ny postadress:

Stockholms Flygklubb
Box 20114
161 02 Bromma

Rapport från höstmötet

Den 14:e november hölls Stockholms Flygklubbs sista höstmöte på Bromma, för den här gången. Ett rekordstort antal deltagare vid mötet kunde vara med och avhandla dagordningen.

Ett på många sätt vemodigt möte där vi bl.a. tackade Marianne & Ann för lång tids trogen tjänst (våra hjältinnor jobbar dock månaden ut, så passa på att rikta ditt personliga tack till två personer som burit ett enormt ansvar för att hålla klubbens verksamhet och kultur vid liv).

Efter mötets officiella del fick vi avnjuta ärtsoppa och punsch samt föra trevliga och givande samtal.

Foto: Dmitrij Karpenko Foto: Dmitrij Karpenko
Ett historiskt höstmöte Fantastisk uppslutning
 
Foto: Dmitrij Karpenko Foto: Dmitrij Karpenko
Johan Holm redogör för nuläget Den alltid lika positiva Kurt Sillén
berättar om våra obegränsade möjligheter
 
Foto: Dmitrij Karpenko Foto: Dmitrij Karpenko
Skönsång och rosor inleder avtackningen Marianne och Ann får varsin present i form av ett
silversmycke samt ovationer från de närvarande
 
Foto: Dmitrij Karpenko
Marianne serverar ärtsoppa

Kallelse till höstmöte 2013

OBS! Mötet hålls som vanligt i klubbhuset.

Tid: torsdag den 14:e november kl. 19:00
Plats: klubbhuset (kontakta [email protected] om du saknar badge)

Medlemmarna i Stockholms Flygklubb kallas härmed till höstmöte. Efter höstmötet, vars innehåll framgår av dagordningen nedan, bjuder klubben på ärtsoppa.

Höstmötet har två viktiga funktioner i att välja valberedning inför årsmötet 2014 samt att fastställa den årsavgift som styrelsen föreslår för nästa år. Som alla förstår kommer detta möte också att handla mycket om vad som händer härnäst. Ett antal olika resonemang, både för alternativ etablering och för hur vi tar oss tillbaka till Bromma kommer att föras.

Av förklarliga skäl ett oerhört viktigt möte, men också nostalgiskt. För en tid blir det vårt sista möte på hemflygplatsen. Vi kommer att tacka av våra hjältinnor Marianne & Ann och vi kommer att auktionera ut en del av de inventarier som finns i klubbstugan.

hostmote2.jpg

Dagordning:
  1. Mötets behöriga utlysande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet. Justeringsmännen är tillika rösträknare vid mötet.
  4. Rapport över klubbens verksamhet under året fram till höstmötet.
  5. Information kring klubbens framtidsscenarier.
  6. Behandling av motioner.
  7. Styrelsens budgetförslag för 2014.
  8. Beslut om årsavgift för 2014.
  9. Val av klubbens representanter i valkommittén.
  10. Övrigt

Välkomna!

Styrelsen
Stockholms Flygklubb

Avflyttning

Det är med en stor känsla av besvikelse och overklighet som vi tvingas författa detta inlägg. Stockholms flygklubb kommer, i alla fall för en tid, inte att finnas på Bromma flygplats. Det har varit vår bas sedan flygplatsen öppnade för 77 år sedan. Under hela denna tid har klubben levt i symbios med flygplatsen och på många sätt varit ett mycket uppskattat inslag i flygplatsmiljön. Sen händer följande.

Bakgrund
2007 gladdes vi åt beskedet att Stockholms stad valt att förlänga avtalet med Bromma flygplats till 2038. Efter en tid av stor osäkerhet för alla aktörer på flygplatsen kunde man äntligen satsa på klubbens och flygets utveckling istället för att oroa sig för framtiden.

Så blir det inte. I början av 2011 kommer kniven i ryggen. Stockholms flygklubb får, tillsammans med många andra allmän- och affärsflygarrendatorer sitt avtal uppsagt. Det statliga flygplatsbolaget Swedavia behöver "rådighet" över marken. I början lovar man mycket i form av hjälp med flytten, nyetablering på annat fält, löften om att få återkomma till Bromma och mycket mer. Det ska visa sig vara enbart tomma löften.

Under perioden 2011 till 2013 följer ett frenetiskt arbete från klubbens håll avseende vår kvarvaro på Bromma. Till Swedavia kommer vi med ett stort antal konstruktiva förslag om hur vi kan etablera oss på andra delar av flygplatsen och hur vi kan vara till nytta och hjälp i flygplatsmiljön. Vi försöker förstå anledningen till Swedavias agerande och vad man egentligen planerar att göra. Vi agerar med vänlighet och följsamhet men blir hela tiden motarbetade. Swedavia ändrar sina planer utifrån våra förslag - inte för att hitta en lösning - utan för att hitta en anledning till att stänga oss ute.

Vi försöker vidare med olika juridiska spår (vi utmanar bl.a. uppsägningen i arrendenämnden och vi hemställer om att Konkurrensverket ska utreda Swedavias agerande). Vi vänder oss till politiker i båda blocken och på olika nivåer. Vi diskuterar med Swedavias högsta ledning och vi arbetar aktivt för att synas i media. Alla klubbens medlemmar engagerar sig och reagerar med stor förvåning och oförståelse inför det enorma motstånd vi möter. Swedavia fortsätter hänvisa till otydliga behov av rådighet över marken och meddelar att vi genom en hemlig urvalsprocess inte funnits höra hemma på det nya allmänflygområdet man etablerat. Där får bara det mer exklusiva affärsflyget och aktörer med tydlig politisk anknytning plats. Detta trots att vi sannolikt har ett större uttag av affärsflyg än de flesta aktörer som erbjudits plats.

Avflyttningsbeslut
Vid ett extrainsatt möte den 16:e oktober 2013 tvingas vi som styrelse till slut fatta det overkliga beslutet. Vi måste lämna Bromma flygplats. Efter 77 år. Swedavia har vunnit. Men vad? Och varför? Var finner man den demokratiska förankringen i att aktivt och med sådan frenesi driva bort oss från flygplatsen och på samma gång så kraftigt försvaga affärs- och allmänflyget i Sverige? Vi förstår inte, accepterar inte, men tvingas nu anpassa oss.

Den verklighet vi har framför oss innebär att vi måste ta farväl av vår bas, att våra oerhört uppskattade och trogna anställda Marianne & Ann måste sägas upp, att klubblokalen successivt kommer att tömmas samt att en avyttring av flygplansflottan måste påbörjas.

Framtiden
Är allt över här? Med en dåres envishet säger vi: KNAPPAST! Inför höstmötet kommer vi i styrelsen arbeta fram ett förslag till strategi där målet kommer vara ett återinträde till Bromma, även om det innebär en kort tids övervintring på annat håll. En styrelse gör dock ingen flygklubb och därför måste man som medlem, pilot och flygälskare nu ställa sig ett antal frågor. Vad vill jag? Kan jag tänka mig att flyga någon annanstans? Hur mycket vill jag flyga och i vilka flygplan? Vad är Stockholms flygklubb för mig?

Som skattebetalare och stockholmare måste man också ställa sig ytterligare en fråga; är jag beredd att acceptera politikernas och Swedavias agerande i frågan, och om inte, på vilket sätt kan jag bidra för att skapa opinion? I sammanhanget vill vi passa på att rekommendera Facebook-gruppen "Bevara allmänflyget på Bromma". På kort tid har över 500 medlemmar anslutit sig, samtliga mycket måna om att utreda vad som egentligen hänt och ställa de obekväma frågorna till våra beslutsfattare.


Styrelsen
Stockholms Flygklubb

Avbrott i marktjänst avseende utlämning av smörjolja

P.g.a. faktorer bortom vår kontroll har det tills vidare blivit omöjligt för oss att bedriva marktjänst avseende att förse kolvmotordrivna flygplan med smörjolja. Något vi gjort i samarbete med Hjelmco Oil sedan juni 1995.

Oss vetligen har detta varit det enda sättet för besökande kolvmotorflygplan att införskaffa smörjolja på flygplatsen, och denna möjlighet har nu upphört.

Mer information finns hos Hjelmco Oil:
http://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=3576

Med anledning av debattartikeln i Dagens Industri

artikel-di.jpg Med anledning av debattartikeln i Dagens Industri, skriven av Socialdemokraternas oppositionsborgarråd Tomas Rudin i Stockholm

Det är mycket glädjande att se att Stockholm stads opposition förstått vidden av Swedavias tvivelaktiga beteende. Vi håller med Tomas Rudin i allt väsentligt han framför.

Det finns många och starka skäl till att värna om det lätta privat- och affärsflyget och inte stillasittande se Swedavia förstöra framtiden för det lätta flyget i Sverige. Det har hänt fantastiskt mycket inom småflygets utveckling de senaste 10 åren. Ett modernt lätt flygplan för 2-6 passagerare förbrukar ca 0.4 liter per mil i 250 km/tim. Dessutom är elhybrider nära en marknadsintroduktion och dessa flygplan är både tysta och miljövänliga, och lämpar sig således på en citynära flygplats.
Det har varit relativt svårt att lära sig flyga. Idag med GPS, digitala kartor samt motorer likt moderna självreglerande bilmotorer, så har det blivit avsevärt mycket lättare, och mer tillgängligt att flyga. Moderna flygplan har effektiva integrerade säkerhetssystem, med bland annat inbyggd fallskärm fast monterad som håller flygplanet och dess passagerare.

Det finns ca 160 flygplatser i Sverige, varav kommersiellt linjeflyg endast trafikerar ca 40 av dessa. Flera länder börjar nu använda småflyget som ett effektivt komplement till det tunga kommersiella linjeflyget för att snabbt komma direkt till slutdestinationen.

Stockholms Flygklubb fungerar som en bilpool. Medlemmarna flyger både i tjänsten, för att snabbt komma till kunder och leverantörer i affärssyfte, och flyger till eller med släkt och vänner. Vi tycker att det lätta privat- och affärsflyget fortsatt ska vara tillgängligt för alla och inte bara för ett fåtal utvalda med stora ekonomiska resurser.

Swedavias agerande, som Tomas Rudin beskriver i sin debattartikel, kan leda till att flera saker går mycket fel för oss stockholmare och för Sverige i övrigt. Stockholms Flygklubb har nyligen fått veta att Swedavias agerande sannolikt bryter mot lagen då man vill vräka 30 arrendatorer på Bromma. Lagen omfattar dem som verkar inom flygplatsområdet, naturligtvis också det lätta privat- och affärsflyget.

Swedavia bör inte tillåtas utnyttja sin dominerande ställning till att tvinga motparten till orimligheter. Detta är vad som sker när Swedavia bland annat chockhöjer arrendet för de arrendatorer som trots allt erbjudits plats. Konkurrensen sätts ur spel om Swedavia tillåts att godtyckligt erbjuda plats på Bromma utan möjlighet till insyn. Urval och kriterier är inte kända och allt tillåts ske bakom stängda dörrar bortom offentligheten.

Stockholms Flygklubb är i sak inte emot en upprustning och modernisering av Bromma flygplats, men det ska gå rätt till och med tillvaratagande av olika flygverksamheters intressen. Vi är medvetna om att det kostar att vara baserade på en citynära flygplats. Men att nu utan påvisat skäl, annat än att man kan, höja arrenden med flera hundra procent, det tycker inte vi är ett acceptabelt beteende av ett statligt ägt företag!

Det är fel att bygga om Bromma flygplats till en flygplats enbart för tungt flyg inklusive charterflyg. På bekostnad av flygpooler och affärsflyg. Det strider inte bara mot det avtal Swedavia har med Stockholms stad, utan det strider också mot etik och moral.

Detta är inte heller något som stockholmarna informerats om. Det kommer innebära en turförtätning, som ingen boende utmed in- och utflygningsvägar kan förstå. En ökning av tung kommersiell linjetrafik under morgnar och kvällar. Charteravgångar under övrig tid, inklusive lördagar och söndagar är vad som kan vänta stockholmarna.

Det är dags att Swedavias ägarrepresentant, det vill säga Finansdepartementet under Peter Normans ledning, kliver fram och ger nya ägardirektiv med samhällsnytta som mål. Idag är det enbart vinstmaximering som Swedavias ledning hänvisar till.

Det är också dags att stadens ledning, med Sten Nordin och Ulla Hamilton i spetsen, förklarar varför man låter Swedavia fortsätta bete sig på detta sätt mot stockholmarna.

Det är synnerligen glädjande att oppositionen inser vikten av att tänka på samhällsnyttan och inte bara låter våra skattepengar och vår gemensamma infrastruktur skänkas bort och försvinna i bolagiseringar. Det finns idag alltför många exempel på när sådan verksamhet har havererat. Det är synnerligen angeläget att Swedavia inte blir ytterligare ett graverande exempel på en felaktig bolagisering av en statlig myndighet.

Det finns lösningar som är både genomarbetade och realistiska att genomföra för att på bästa sätt fortsätta med en flygande integrerad verksamhet på Bromma. Både det tunga och lätta flyget kan och ska få plats.

Presskontakt:
Johan Holm
Ordförande Stockholms Flygklubb
[email protected]
0708 24 76 00

STOCKHOLMS FLYGKLUBB
Stockholms Flygklubb har bedrivit flygande verksamhet på Bromma sedan starten för mer än 75 år sedan. Med detta är Stockholms Flygklubb den äldsta firma som bedrivit verksamhet på Bromma flygplats genom alla år.

Stockholms Flygklubb är en uttalad affärsflygklubb där flera medlemmar ser flygklubben som en flygplanspool som täcker behovet för små, medelstora och stora företag att ta sig effektivt till olika orter i Sverige, Norden eller norra Europa dit kommersiellt linjeflyg inte flyger.

Utöver detta så bedriver vi också klubbflyg och aktiviteter för de flygintresserade. Samt inte minst teoretisk och praktisk pilotutbildning.

Dessa möjligheter riskerar nu nära två miljoner stor-stockholmare att stå helt utan.

Våra medlemmar representerar samhället i stort. Oberoende av inkomstnivåer, partitillhörighet, etnisk härkomst eller kön. Alla är välkomna som medlemmar i Stockholms Flygklubb.

Artikel i Dagens Industri (di.se)

artikel-di.jpg Oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S) kräver idag på DI Debatt att Swedavia och den borgerliga majoriteten i stadshuset ska redovisa sina planer för flygplatsen.

http://www.di.se/artiklar/2013/9/6/debatt-vi-socialdemokrater-slass-for-affarsflyget/

Luftrumsbegränsningar i samband med president Obamas besök

afo.jpg

Den 4-5:e september besöker president Obama Sverige. Med anledning av detta har Transportstyrelsen utfärdat restriktioner för flygning i Stockholmsområdet. Om du ska flyga under denna period är det viktigt att du läser nedanstående AIP SUP och håller dig uppdaterad med senaste NOTAM.

http://www.lfv.se/AIP/AIP%20Sup/SUP_37_13.pdf

Höstens teorischema publicerat

Nu är schemat för höstens teorilektioner publicerat! Du hittar det som vanligt på denna länk:
http://www.stockholmsflygklubb.se/ta-flygcertifikat/teoriutbildning/aktuellt-schema

Är du intresserad av att ta flygcertifikat hos Stockholms Flygklubb? Gör en intresseanmälan.
Prenumerera på innehåll