Uppskattad informationskväll

infokvall-cert.jpg
Igår höll Arne Nylén den utlovade informationskvällen för att reda ut de nya EASA-reglerna. Kvällen blev både välbesökt och uppskattad.

Ett stort tack till Arne som delar med sig av sin omfattade kunskap och tid för oss medlemmar i Stockholms Flygklubb!

Mer om reglerna finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Certifikat-och-utbildning/Nya-EU-foreskrifter-om-personal-inom-civil-luftfart/

Studiebesök Stockholm ATCC

atcc.jpg
I skogarna i närheten av Arlanda sitter en av Sveriges två områdeskontrollcenter. Stockholm ATCC (Air Traffic Control Centre) är det som vi på radion känner som Stockholm & Sweden control. Även FPC (Flight Planning Centre) håller till här. För några år sedan genomförde vi ett mycket uppskattat studiebesök vid anläggningen, och nu har det blivit dags igen!

Fredagen den 1:a mars kl. 18:00 - 21:00 är vi välkomna att besöka ATCC & FPC. Vi kommer att få se hur man jobbar samt föra nyttiga samtal med flygledare och övrig personal.

Vi har ett tak på 15 deltagare, och därför är det först till kvarn som gäller. Anmälan sker till [email protected].

LFV (som driver anläggningen) har också bett oss att i förväg maila eventuella specifika frågor vi gärna vill få svar på så att de kan förbereda sig. Se det som en unik möjlighet att finna ökad förståelse mellan oss privatpiloter och flygledarna. Bifoga dina frågor till din anmälan.

Betalning via myweblog

myweblog2.jpg Den 1 februari övergår Stockholms Flygklubb att debitera flygningar via bokningssystemet myWebLog. Systemet debiterar avgifter för flygningen och startavgiften för Bromma på ditt flygkonto. Startavgifter från andra flygplatser kommer även i fortsättningen att debiteras i efterhand när kassören fått in räkningen. För klubben innebär förändringen förenklad administration vilket ger oss större valfrihet i den trängda situation vi befinner oss i.

För dig som pilot innebär det att:
 1. Flygplan bokas som vanligt i myWebLog.
 2. Upplåtelsekontrakten som tidigare användes utgår.
 3. Informationen på tavlan om gångtider för service överförs till myWebLog.
 4. Efter genomförd flygning loggar du flygningen i menyn Logga Flygning i myWebLog.
 5. Fyll i flygplanets och din egen flygdagbok med hjälp av uppgifterna från myWebLog.
 6. Eventuella anmärkningar skall registreras både i myWebLog och i flygplanets flygdagbok.
 7. Kostnaden för flygningen och startavgift Bromma debiteras ditt flygkonto. Aktuellt saldo fås under Mitt konto.
 8. Betalning till ditt flygkonto kan antingen göras kontant / med kort på klubben eller via klubbens plusgiro 152978-3. Saldot får ej understiga – 1 000 kr på ditt konto för att du ska kunna boka nya flygpass.

Samtidigt inför vi kontroll av utgångsdatum för pilots behörigheter. Dels för pilots egen del men också för att försäkringarna skall gälla för klubben. Pilot uppmanas att skriva in sina behörigheter under Inställningar, Förfallodatum i myweblog.

Frågor kring övergången besvaras av Michael Blomqvist, 070 - 699 12 20, [email protected].

Föreläsning: nya certifikatregler inom EU

easa_logo.jpg
Den 8 april 2012 ändrades reglerna om pilotcertifikat och kabinbesättningsintyg samt de medicinska kraven för dessa certifikat och intyg genom ny EU-lagstiftning. Dessa regler kommer att tillämpas successivt i Sverige, med start den 8 april 2013.

Med anledning av detta kommer Arne Nylén att hålla informationsträff för medlemmarna i Stockholms flygklubb onsdagen den 6:e februari kl. 19:00 i klubbhuset. Se det som en förträfflig möjlighet att sätta dig in i vilka regler och avgifter som gäller för våra certifikat framöver.

Vinterflygning

Som bekant är vi mitt i vintern och de senaste dagarna har ju bjudit på fantastiskt flygväder. På marken har man avundsjukt blickat upp mot de som faktiskt tagit sig i kragen och flugit en sväng.

Repetera gärna vinterflygningens speciella förutsättningar och risker. H50-formuläret om vinterflygning finns kvar på Transportstyrelsens hemsida:
https://www.transportstyrelsen.se/Global/Luftfart/Tillbud_och_olyckor/Vinterflygning.pdf

vinterflyg131.jpg vinterflyg132.jpg vinterflyg133.jpg
Foto: Dmitrij Karpenko

Kalendarium 2013

calendar.jpg Vid styrelsemötet igår kunde 2013 års kalendarium fastställas.

De två viktigaste datumen är årsmöte och höstmöte, boka in dessa redan nu:
Årsmöte: torsdagen den 14:e mars
Höstmöte: torsdagen den 14:e november

Dessutom vill vi påminna om att du som medlem alltid är välkommen att närvara vid klubbens ordinarie styrelsemöten. Dessa infaller följande datum:
10/1, 7/2, 7/3, 11/4, 9/5, 13/6, uppehåll i juli, 8/8, 12/9, 10/10, 7/11, 12/12.

Kalendern finns i sin helhet här

Vårterminens schema

Schema för vårterminens teoriutbildning PPL är nu publicerat! Schemat finns här. Föreläsningarna hålls på helgerna, lördagar och söndagar kl. 09:00 till 16:00. Terminen börjar den 26:e januari 2013 och pågår till den 11:e maj.

Är du intresserad av att ta flygcertifikat? Gör en intresseanmälan redan nu!

SE-KFZ, foto: Joakim Mared

Inpassering genom centralgrinden

Vid mötet igår kväll blev det dessvärre ganska rörigt vid centralgrinden. Det råder fortfarande vissa missförstånd mellan Swedavia, Securitas och oss. Vi kommer att reda ut detta med Swedavia så att rutinerna blir glasklara, men tänk på följande så länge:

 • Certifikat + legitimation gäller endast när du ska flyga. Du måste ha varselväst, dina passagerare behöver det inte.
 • Våra badgar gäller, trots att det står utgångsdatum 2012-09-30. De har blivit "elektroniskt förlängda" och ger grönt ljus.
 • När du ska ta med dig besökare till klubben som inte är passagerare behöver besöket anmälas i god tid innan. Om badgekontoret har öppet sker anmälan dit, annars direkt till centralgrinden.
 • När du ledsagar besökare som inte är passagerare behöver både du och dina besökare ha varselväst.

Om du har frågor eller behöver hjälp, ring (070-787 71 76) eller maila mig gärna.

Kallelse till höstmöte 2012

Inpassering vid mötet
Om du vill besöka höstmötet ikväll och saknar både badge och certifikat behöver du bli ledsagad. Ring Joakim på 070-787 71 76 eller maila [email protected] så hjälper jag dig!

OBS! Ändrat datum för höstmötet. Nytt datum är 22:a november kl. 19:00

Foto: Dmitrij Karpenko

Tid: fredag den 16:e november kl. 19:00
Tid: torsdag den 22:a november kl. 19:00 Observera ändrat datum!
Plats: klubbhuset

Medlemmarna i Stockholms Flygklubb kallas härmed till höstmöte. Efter höstmötet, vars innehåll framgår av dagordningen nedan, bjuder klubben på något lättare att äta.

De viktigaste frågorna för medlemmarna under mötet är att utse en valberedning som inför årsmötet 2013 skall ta fram ett förslag till styrelse för nästkommande verksamhetsår. Samt fastställa den årsavgift som styrelsen rekommenderar för 2013. Styrelsen kommer också att redogöra för de framtidsscenarier klubben står inför.

Utanför det formella höstmötet ges information och tid till diskussion kring klubbens framtid.

Vi behöver ha anmälan för att veta hur mycket mat som behöver ordnas. Anmälan per telefon till klubben eller via hemsidan senast den 14:e november 20:e november 2012.

Välkomna!

Styrelsen
Stockholms Flygklubb

Ursäkta tystnaden

Diskussionerna med Swedavia pågår, så länge fortsätter vi att bedriva vår verksamhet som vanligt.

Vi återkommer med mer information så fort förhandlingen landat.
Prenumerera på innehåll