Ny postadress

postlada.jpg Klubben har sagt upp sin postbox i Bromma och har därför nu sin officiella postadress hos ordförande på Sveavägen:

Stockholms Flygklubb
Sveavägen 96
113 50 Stockholm

Vi kommer att ha eftersändning från boxadressen aktiv under ett år.

Årsmöte 2016

ÅRSMÖTE

2016
Tisdagen den 15:e mars avhålles årsmöten för föreningen och klubben. Plats är EAA:s lokaler på Barkarby flygfält.

Årsmöte i Stockholms-flyg ekonomisk förening, start kl. 19:00.
Årsmöte i Stockholms flygklubb, start kl. 19:30.

Kallelse, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag finns här (kräver inloggning).

Klubben bjuder på enklare förtäring i form av kaffe & smörgås.

Vägbeskrivning
Google Maps-länk

Välkomna!

Flygplansflottan

Här kommer en kort statusuppdatering avseende klubbens flygplansflotta.

SE-GMD: flyger, baserad på Skavsta.

SE-IZZ: flyger, tillfälligt baserad på Hässlö i väntan på att SE-KMO kommer tillbaka.

SE-KZP: groundad i väntan på ny motor. Beslut om motorrenovering kan fattas först när vi ser hur ekonomin utvecklas under våren. Den största osäkerhetsfaktorn är kostnaden för att resa tälthangaren.

SE-KMO: flygplanet står på Gävle flygplats, motorrenoveringen hos Bøhn i Norge har precis blivit klar. Nu ska motorn tas hem och monteras vilket kommer ta ytterligare 2-3 veckor, men sen har vi i KMO en superfin maskin med renoverad motor.

kmo_motor.jpg
I höstas monterades motorn ur och skickades till Norge för renovering. Snart är det dags för återmontering!

SE-KFZ är såld

SE-KFZ har nu nya ägare vilket är synd då det varit en uppskattad och trevlig maskin. Vi önskar de nya ägarna lycka till med maskinen.

Eftersom SE-KMO fortfarande väntar på ny motor har SE-IZZ ombaserats från Skavsta till Hässlö.

Gott nytt 2016!

Gott nytt år!

Så passerade 2015, och snabbt gick det - som vanligt. Klubben kämpar sig vidare med sin gästbasering på två olika flygplatser. Flygtidsuttaget under 2015 landade på drygt 750 timmar vilket får anses bra med tanke på omständigheterna. Det är c:a 10% upp från 2014. Dock är uttaget inte tillräckligt varför arbetet med att minska klubbens flygplansflotta fortsätter.

Vi arbetar också med att ordna en mer skyddad tillvaro för våra flygplan, men bygglovsprocessen har dragit ut på tiden. KMO:s motor är på renovering och beräknas åter i mitten/slutet av kvartal 1. KFZ ligger fortsatt ute för försäljning. KZP behöver också en ny motor och lär därför bli ståendes i malpåse en tid då medel för två samtidiga motorrenoveringar saknas. GMD & IZZ flyger på fint från Skavsta. Mycket händer fortsatt på Bromma men det är för tidigt att säga vad det innebär för framtiden.

Preliminära datum för 2016 års möten finns nu publicerade i kalendern.

Vill du läsa PPL-teori hos oss så föreslås en titt på schema för PPL-teori våren 2016 eller en intresseanmälan för flygutbildning.

Medlemsavgiften för 2016 ligger kvar på samma nivå som 2015, dvs. 1 800 kr. Betalas med fördel in på plusgiro 19 26 44 - 3, gärna så snart som möjligt.


Med Vänliga Hälsningar,

Styrelsen

PPL-teori vårterminen 2016

kfz-rote2.jpg

Välkommen att läsa PPL-teori hos Stockholms Flygklubb under vårterminen 2016!

Schemat för vårens kurser är nu fastställt och publicerat här.

Är du intresserad av denna utbildning? Gör en intresseanmälan redan idag! Självklart kan du också genomföra den praktiska utbildningen hos oss.

Höstmöte/höstfest: ny plats

Tyvärr har intresset för höstmötet och höstfesten blivit för lågt för att vi som planerat ska kunna nyttja lokalerna vid GIH. Mötet och festen flyttas därför till Michael Edslövs bostad i Spånga, Berghällsvägen 15:Kommer du med bil går det bra att parkera i villaområdet. Reser du med kollektivtrafiken föreslås buss 117 från Brommaplan till Flystaslingan följt av en kort promenad.

I allt övrigt blir programmet som planerat, samma goda mat kommer att levereras med catering, och dryck kommer att ordnas.

Väl mött på torsdag!

Kallelse till höstmöte och inbjudan till höstfest!

hostlov.jpg
Välkommen på höstmöte och höstfest torsdagen den 12:e november!

Plats: hemma hos Michael Edslöv, Berghällsvägen 15 i Spånga. Restaurangen på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) vid Stadion. Länk till karta.

Del 1: Höstmöte, kl. 19:00
Härmed kallas medlemmarna i Stockholms Flygklubb till höstmöte. Agendan är som följer:
1. Mötets behöriga utlysande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet. Justeringsmännen är tillika rösträknare vid mötet.
4. Rapport över klubbens verksamhet under året fram till höstmötet.
5. Behandling av motioner.
6. Styrelsens budgetförslag för 2016.
7. Beslut om årsavgift för 2016.
8. Val av klubbens representanter i valkommittén.
9. Övrigt

Del 2: Höstfest! C:a kl. 19:30
Alla medlemmar, stöd- som flygande är tillsammans med respektive välkomna på höstfest tillika 85-årsjubileum för klubben. Vår värd för kvällen är Staffes Sandahls Kök och vi kommer att bjudas på förträfflig mat och dryck. Meny finns här.

I styrelsen känner vi en stark längtan efter att träffa alla klubbkompisar under lättsamma former och diskutera flyg i synnerhet och livet i allmänhet. Vi hoppas och tror att samma längtan finns hos alla!

Höstfesten kostar 400 kr/person och inkluderar mat, dryck, lokal & servering. Att bara delta vid höstmötet kostar förstås inget. Anmälan och betalning önskas senast den 1:a november. Betalning (400 kr/person) sker till plusgirokonto 15 29 78-3.

Anmälan till höstmöte och höstfest den 12:e november 2015.

SE-KFZ ute för försäljning

DSC02825.jpeg
Stockholms Flygklubb avser sälja SE-KFZ, en Piper Archer II från 1980. Anledningen är vikande flygtidsuttag.

Då flygplanet ägs och säljs av SFEF finns annons, pris och senaste försäljningsvillkor på SFEF:s hemsida, http://stockholms-flyg.se. Flygplanet är också annonserat på PlaneCheck.com.

Information speciellt riktad till klubbens medlemmar med anledning av detta finns här (kräver inloggning).

Höstterminens teoriutbildning för PPL

Terminen börjar den 5:e september. Schemat finns nu på hemsidan: Teorischema HT 2015.

Är du intresserad av att ta flygcertifikat? Det går fortfarande att anmäla sig till höstens kurser:
Intresseanmälan flygutbildning.
Prenumerera på innehåll